2 Aralık 1963 – Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon’da Açıldı

1955 yılında Trabzon milletvekillerinden Mustafa Resit Tarakçıoğlu ve arkadaşlarınca Trabzon’da “Karadeniz Teknik Üniversitesi” adıyla, “bilimsel üretimin yanında, hizmet vereceği geniş bölgenin araştirma merkezi ve laboratuarı” olacak yeni bir yükseköğretim kurumu kurulması için bir kanun teklifi hazırlanmıştır. Bu teklif, TBMM’nin 20 Mayıs 1955 günkü toplantısında 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi kuruluş kanunu olarak kabul edilmiştir.Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye’nin 4. İstanbul ve Ankara dışında kurulan ilk üniversitesi olmuştur.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne 19 Eylül 1963 tarih ve 336 sayılı kanunla Rektörlük ve Fakülte kadroları verilmiş; böylece Temel Bilimler, İnşaat-Mimarlık, Makine-Elektrik ve Orman Fakülteleri kurulmuştur.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, kuruluşundan yaklaşık 8,5 yıl sonra 2 Aralık 1963’te Trabzon’un Maşatlık mevkiindeki bir ilkokul binasında öğretime başlamış, daha sonra bu okulun yanına yapılan bir ortaokula, 1967’de ise Bostancı Köyü sınırları içinde yer alan şimdiki üniversite kampusuna taşınmıştır.

İnşaat-Mimarlık Fakültesinin ilk öğrencileri, iki yıl Temel Bilimler Fakültesi’nce İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi desteğiyle yürütülen ortak bir program uyarınca öğrenim görmüşler; 1965 yılında teknik kadroların oluşmaya başlamasıyla İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerinden birini seçerek 5 yıllık bir öğretim sürecinin ardından 1967–1968 öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Yüksek Mühendis ve Yüksek Mühendis Mimar diplomalı ilk mezunlarını oluşturmuşlardır.

Yükseköğretim, 1981’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu kanunla ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır.

Bu düzenlemelerle birlikte Karadeniz Bölgesinin Ünye’den Hopa’ya kadar olan bölümündeki tüm Enstitü ve Yüksek Okullar ile Karadeniz Teknik Üniversitesi tek bir üniversite çatısı altında toplanmış ve Trabzon’da Karadeniz Üniversitesi kurulmuştur.

“Karadeniz Teknik Üniversitesi” deyimi 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile “Karadeniz Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiş

Karadeniz Teknik Üniversite’sinin İnşaat-Mimarlık, Makine-Elektrik ve Temel Bilimler Fakülteleri kapatılarak Karadeniz Üniversitesi bünyesinde Mühendislik-Mimarlık ve Fen-Edebiyat Fakülteleri kurulmuştur. Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademesi’de Karadeniz Üniversitesi’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürülmüştür. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi birleştirilerek Karadeniz Üniversitesinin 7. Fakültesi olan Tıp Fakültesini oluşturmuştur.

Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademesi’de Karadeniz Üniversitesi’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürülmüştür.

Bu yapılandırma sürecinden sonra üniversite sürekli büyüyüp genişlemiş ve bölge üniversitesi konumuna gelmiştir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Karadeniz_Teknik_%C3%9Cniversitesi

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.