24 Haziran 1992 – Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Kuruldu

Türkiye Kamu-Sen, 24 Haziran 1992’de kurulmuş olan ve kamu çalışanları arasında faaliyet gösteren bir memur sendikaları konfederasyonu olup tam adı “Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu”dur.

Kuruluş

12 Eylül darbesi ile memur derneklerinin kapatılması, derneklerin mal varlıklarına el konulması, binlerce memurun örgütsel faaliyetlerden dolayı cezaevlerine konulması memurların çalışma alanında örgütlenme faaliyetine ağır darbeler vurmuştur. Bu sebeple 12 Eylül 1980 darbesinden sonra uzun süre kamu çalışanları arasında bir sendikal faaliyet ve benzeri örgütlenme çalışmaları yapılamamıştır.

Baskıların azalmaya başladığı 1985’e gelindiğinde ise bazı bilim adamlarının 1982 Anayasası’nın 51. maddesinin sendika hakkını sadece işçilere ve işverenlere tanıdığı fakat memurlara yasaklamamış olmasından yola çıkarak kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmelerinin ve sendika kurmalarının önünde Anayasal bir engel olmadığı, uluslararası sözleşmelerin ve 1982 Anayasası’nın 90. maddesinin kamu görevlilerine sendikal örgütlenme hakkı tanıdığı yönünde yaptıkları yorumlar ve açılımlar kamu çalışanları arasında sendikal örgütlenme girişimlerinin başlamasına katkısı olmuştur.

Bu bağlamda 1985’den itibaren devam eden çalışmalar, 1987 yılında kamu çalışanlarının tümünü bir araya toplayacak bir örgüt halini almıştır. Sendikal örgütlenmenin mümkün olmadığı bu dönemde bir vakıf kurma yoluna gidilerek 6 Mart 1989 tarihinde Türkiye Kamu Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) kurulmuştur.

Vakıf kendisine öncelikli amaç olarak “Türkiye’de kamu çalışanlarının sendikal haklarını elde edebilmesi için öncelikle kamuoyunun oluşturulması ve kamu çalışanları nezdinde iyi bir alt yapı çalışmasının yapılması”nı belirlemiş ve bu doğrultuda konferans, seminer, bilgilendirme toplantıları gibi çalışmalar yapmıştır.

Bu dönemde TÜRKAV’ın koordinatörlüğünde, sendikal faaliyetler hazırlık komisyonu oluşturulmuş ve TBMM’ye sunulmak üzere “Kamu Personeli Sendika Kanunu Tasarısı” hazırlanmıştır. Ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına uygun olarak hazırlanan kanun tasarısına uygun, tüzük çalışmaları başlatılmıştır.

Ardından hazırlanan yasa tasarısına istinaden bir konfederasyon kurulmasına ve adının “Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu” olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 14 iş kolunda yapılandırılan sendikalar, kuruluş dilekçelerini 18 Haziran 1992tarihinde Ankara Valiliğine vermiş ve 14 sendikanın bir araya gelmesiyle de 24 Haziran 1992’de Türkiye Kamu-Sen kurulmuştur.

Bağlı Sendikalar

 • Türk Büro-Sen
 • Türk Eğitim-Sen
 • Türk Sağlık-Sen
 • Türk Yerel Hizmet-Sen
 • Türk Haber-Sen
 • Türk Kültür Sanat-Sen
 • Türk İmar-Sen
 • Türk Ulaşım-Sen
 • Türk Tarım Orman-Sen
 • Türk Enerji-Sen
 • Türk Diyanet Vakıf-Sen
 • Türk Emekli-Sen

 

 

 

 

Kaynak: http://tr.wikipedia.org

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.