24 Ocak 41 – Caligula Lakabıyla Tanınan, Zalimliği, Despotluğu ve Deliliği ile Ünlü Roma İmparatoru Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus Muhafızları Tarafından Öldürüldü

Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus (d. 31 Ağustos 12 – ö. 24 Ocak 41), Daha çok Caligula takma adı ile bilinen, 37 – 41 yılları arasında görev yapmış,Julio-Claudian Hanedanı mensubu ve Roma İmparatorluğunun dördüncü İmparatoru.

Aşırı savurganlığı, tuhaflığı, ahlaksızlığı ve acımasızlığıyla tanınır, despotluğuyla hatırlanır. Kendi muhafızlarının birkaçı tarafından 41 yılında öldürüldü. Romalı tarihçiSuetonius, Sezarların hayatı adlı eserinde döneminin en ünlü olaylarını anlatır.

Günümüze ulaşan kaynaklar, Caligula’nın zalimliği ve var olduğu iddia edilen deliliği üzerine anlatılan anekdotlara odaklanmaya meyillidirler. Bu kaynaklar, özellikle Suetonius, ne kadar kapsamlı olurlarsa olsunlar sansasyonel ve önyargılı oluşları nedeniyle modern araştırmacılar arasında bir tartışma konusudur. Sık sık bu dönemin en tarafsız tarihçisi olarak gösterilen Tacitus’un Caligula’nı saltanatı hakkında yazdıkları maalesef kaybolmuştur.

Caligula’nın, bir imparator olarak özellikle Senato, soylular sınıfı ve equestrian düzene karşı olan eylemleri sert olarak tanımlanır. Josephus’a göre, bu eylemler Praetorian muhafızlar tarfından engellenen en az üç başarısız siyasi komplo girişimine neden olmuştu. Aslında Praetorian Muhafızların kendi içinde, Cassius Chaerea önderliğinde başarılı bir öldürme planı yapılmıştı. Plan üç kişi tarafından hazırlanmıştı ancak söylendiğine göre içlerinde senatörlerin, askerlerin ve equestrian düzenden insanların bulunduğu birçok kişi tarafından biliniyordu.

Josephus’a göre, Chaerea suikast için politik destek almıştı. Diğer taraftan Suetonius, Caligula’nın Chaerea’yı küçük düşürücü bir adla çağırdığını iddia eder. Suetonius ve Josephus’a göre, Caligula’nın Praetorian Prefect’i Cassius Chaerea daha önceki imparatorların hizmetinde muhtemelen kasığından bir yara almıştı.Caligula sık sık Chaerea ile bu yarası yüzünden ona gündüzleri “Priapus” (Sürekli ereksiyon halinde tasvir edilen Roma bereket tanrısı) ya da Chaerea ne zaman görevdeyse “Venüs” diyerek alay etmişti. Yine Josephus’un aktardığına göre bu sloganın seçilme nedeni ve Chaerea’nın yaralanmasıyla olan ilişkisi şehirde meşhur olmuştu.

24 Ocak 41 de Chaerea ve diğer muhafızlar, Caligula Kutsal Augustus’u konu alan oyun ve dramalar serisi sırasında aktör topluluğunun genç üyelerine nutuk çekerken konuşma talebinde bulundular. Chaerea, Caligula’dan sloganı söylemesini rica etti; Suetonius’un sadece “Jupiter” dediği yolundaki beyanına rağmen Josephus’a göre bu Chaerea’ya karşı başka bir hiçe saymaydı. Suetonius iki farklı hikâye anlatır; ilkine göre, Chaerea Caligula’yı gençlerle konuşurken sırtından bıçaklamıştı ve ikincisine göre ise Chaerea bu sloganı “öyle olsun!” diyerek cevaplamış ve saldırmıştı. İlk darbeden sonra, Caligula diğer suikastçıları da kışkırtacak biçimde yardım için ağlamamıştı; Suetonius bazıları genital bölgede olmak üzere toplam 30 yara olduğunu aktarır ve Josephus, Praetorian Aquila’nın öldürücü darbeyi vurma onuruna eriştiğini söyler. Bir diğer suikastçı Caligula’nın karısı Caesonia’yı bıçaklamış ve küçük kızı Julia Drusilla’yı başını duvara vurmak suretiyle öldürmüştür. Caligula’nın sadık Germen muhafızı karşılık verdiğinde İmparator zaten ölmüştü. Keder ve öfke ile acı çeken Germen muhafız, suikastçilere, kompluculara, masum senatörlere ve etraftakilere karşı şiddetli bir saldırıya geçmişti.

Senato, Caligula’ın ölümünü cumhuriyetin yeniden inşaası için bir fırsat olarak gördü. Chaerea, Ordu imparatora bağlı olmasına rağmen askerleri Senatoya destek olmaya ikna etmeye çalıştı.İmparatorun ölümüne üzülen Roma halkı, toplanmış ve Caligulanın amcası Claudius Praetorian’ların kışlası yakınlarında merakla beklerken onun katillerinin adalet önüne getirilmesini talep ediyorlardı. Claudius, Praetorian muhafızların deteğini sağladıktan sonra İmparator oldu ve Chaerea ile birlikte Caligula’nın ölümünde parmağı olan diğer suikastçı ve komplocuların öldürülmesini emretti.

Kaynak: http://tr.wikipedia.org

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.