28 Kasım 1964 – Süleyman Demirel, Adalet Partisi’ne Genel Başkan Seçildi

Adalet Partisi (AP), 1961-1980 yılları arasında yaşamını sürdürmüş ve ülkenin en büyük iki siyasi partisinden biri olmuş merkez sağ ve liberal görüşlü Türk siyasi partisidir.

1965-1971 yılları arasında tek başına, 1970’li yılların büyük bölümünde ise koalisyonlarda ülke yönetiminde söz sahibi olmuş olan parti 12 Eylül sonrasında 1980 yılında diğer siyasi partilerle birlikte kapatıldı. Adalet Partisi, Parti içinde birçok eski DP’li politikacı bulunmaktaydı. AP özellikle idamların ardından oluşan toplumsal tepkiyi iyi bir şekilde değerlendirdi. Bu Demokrat Parti seçmen tabanının büyük bir kısmının AP’yi tutmasını sağladı. Adalet Partisi Türk siyasal hayatında asıl çıkışını ise 1964’te Süleyman Demirel’in genel başkan seçilmesiyle yapmıştır.

Siyasi yelpazede merkez sağda bulunan Adalet Partisi; piyasa ekonomisini benimsemiş, kalkınmacılığı ve büyümeyi hedef almıştı. Toplumsal ilişkilerde dinsel öğe ve yapıları kollamakla birlikte temelde laik bir partiydi. Muhafazakar ve liberal çevrelerin merkezine oturabilmişti. Ancak bu 1970’teki bölünmeyle son buldu ve İslamcı ve liberal kanat partiden koptu. Buna rağmen Adalet Partisi’nin hem kırsal hem de kentsel alanlarda etkinliği sürmüştür.

Sami Süleyman Gündoğdu Demirel (d. 1 Kasım 1924, İslamköy, Atabey / Isparta) Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. cumhurbaşkanı, 7 farklı hükümette toplam yaklaşık 12 yıllık bir süreyle olmak üzere 12. başbakanı, siyasetçi ve inşaat mühendisi. Başbakan olarak tek başına iktidarda bulunduğu 1965-1971 döneminde Türkiye ekonomisi ortalama yıllık %7.0 oranında büyümüş ve Türkiye’nin GSMH’si Dünya toplamının binde 7.43’ünden binde 8.37’sine yükselmiştir.

Türkiye’nin en genç genel müdürü ve İsmet İnönü’den sonra en uzun başbakanlık yapmış kişisi olan Süleyman Demirel; 31 yaşında genel müdür, 40 yaşında parti genel başkanı, 41 yaşında başbakan olmuş; 12 yıla yaklaşan başbakanlık görevinde Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesine yönelik çeşitli hizmetlerde bulunmuştur.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.