Ä°ngiltere’de bir ilk: Çin Devletinin GerçekleÅŸtirdiÄŸi Organize Yasadışı Organ Ticareti ile Mücadele Yasası Çıkarıltıldı

Falun Dafa Uygulayıcıları Çin’deki Yasa Dışı Organ Ticaretini Protesto Etti.
FotoÄŸraf: Benjamin Chasteen / The Epoch Times

BirleÅŸik Krallık, Åžubat 2021’de, “Medicines and Medical Devices Act 2021” (Ä°laç ve Tıbbi Cihazlar Yasası 2021) adlı bir yasa çıkarttı. Bu yasa ile, yasadışı organ ticareti kurbanlarının organlarının, yurtdışından Ä°ngiltere’ye giriÅŸinin önüne geçilmek isteniyor.

Medicines and Medical Devices Act 2021 yasası, Kraliçenin onayı geldikten sonra, 2021 Åžubat’ta Ä°ngiltere’de kabul edildi.

Bu, Ä°ngiliz hükümetinin Çin Komünist Partisi (ÇKP) rejimi altında organ toplama suçlarına cevaben ilk yasa çıkarma eylemidir. BaÅŸlıca kurbanlar, geleneksel ve ruhsal bir qigong uygulaması olan Falun Gong‘un uygulayıcılarıdır.

Eylül 2020’de 40 Ä°ngiliz milletvekili, “Ä°laç ve Tıbbi Cihazlar Yasası”nda yapılan bu deÄŸiÅŸikliÄŸi destekledi. Bu deÄŸiÅŸiklik, insanlardan zorla çıkarılan organ ve dokuların Ä°ngiltere’ye girmesini engelleyecek.

Suç Ortaklığını Önleyin

Eski Ä°ngiliz ve Ulusal SaÄŸlık Sisteminin eski baÅŸkanı Lord Philip Hunt, Ä°ngiliz tıp endüstrisinin, bu suça ortak olmaması için, Haziran 2020’de House of Lords’da (Ä°ngiliz Parlamentosu Ãœst Meclisi) bu baÅŸvuruyu baÅŸlatmıştı. 

“BirleÅŸik Krallık, Çin’deki yasa dışı organ ticareti ile ilgili mücadeleye yönelik yasa çıkartmıştır ve bu bir ilk. Böylece Çin’e ve dünyanın geri kalanına, Ä°ngiltere’nin bu iÄŸrenç suça müsamaha göstermeyeceÄŸine dair güçlü bir sinyal vermiÅŸtir. “

12 Ocak tartışması sırasında, birçok Lord bu yasayı destekledi. Hem Lord Hunt hem de diÄŸer milletvekilleri, China Tribunals’nın (bağımsız bir mahkeme) kararlarına atıfta bulundu.

Hunt, BirleÅŸik Krallık hükümetini bu gerçekleri ciddiye alması için Dünya SaÄŸlık Örgütü’ne (WHO) baskı yapmaya çağırdı. 18 aylık bir soruÅŸturmanın ardından, bağımsız komite, Haziran 2019’da, Çin’deki siyasi mahkumlardan izinsiz olarak, yani zorla ve devlet emriyle, iç organlarının geçmiÅŸte çıkartıldığını ve hala yasa dışı organ ticaretine kurban edildiÄŸini saptadı.

Çin bağımsız komitesine Sir Geoffrey Nice QC başkanlık etti. Kendisi, daha önce eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde, savaş suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu.

 WHO’ya Yönelik EleÅŸtiri

Bu arada Lord Lawrence Collins, devam eden yasa dışı organ ticareti ile ilgili, gün geçtikçe artan kanıtlara raÄŸmen, ÇKP’nin tüm iddiaları reddettiÄŸine dikkat çekti. ÇKP, WHO’ya güveniyor ve onları beraat edeceÄŸine inanıyor.

Collins, “WHO, Çin hükümetine ve Çin Komünist Partisine güveniyor, ÇKP’nin ise yasa dışı organ ticareti yoktur”, dediÄŸine dikkat çekiyor.

Collins, “bu yasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile Ä°ngiltere, insanlığa karşı iÅŸlenen bu korkunç suça müsamahası olmadığını göstermiÅŸtir.” dedi.

“Çin halkını düşünüyoruz ve onlar için bir ÅŸeyler yapacağız, fakat bu Çin Komünist Partisinin iÅŸine gelmeyecektir.”


Barones Northover: “Komite, Çin’de insan organları ve dokuları ile ilgili bir pazarın olduÄŸunu saptadı. Burada, kurbanlara iÅŸkence yapılyor ve hala hayattayken organları alınıyor. Bunun devlet destekli bir proje olduÄŸunu tespit edildi. Bu kabul edilemez ve kesinlikle korkunç bir durumdur.”

Liverpool’dan Lord David Alton ÅŸunları söyledi: “21. yüzyılda böyle ÅŸeylerin olabilmesini aklım almıyor. Bu nedenle, bu koÅŸullar altında maÄŸdur edilen kiÅŸilerin sömürülmesini önlemek için tetikte olmalıyız ve elimizden geleni yapmalıyız. Pek çok muhalifin, buna avukatlar da dahil olmak üzere, Çin rejiminin aleyhine konuÅŸanların tutuklandığını ve bazılarının kaybolduÄŸunu biliyoruz ve o insanlardan ses soluk yok.” 

Ayrıca, BirleÅŸik Krallık hükümetinin “insanların, bu ÅŸartlar altında alınan organları almak için, Çin’e seyahat eden insanlar” ile ilgili bir ÅŸeyler yapması gerektiÄŸini vurguladı.

İspanya, Tayvan, İtalya ve İsrail de dahil olmak üzere bazı ülkeler, vatandaşlarının nakil için yurtdışına seyahat etmesini önlemek için çoktan yasalar çıkarmış bulunuyorlar.

Haber: Epoch Times

Çeviren: Evren Durmaz, Epoch Times Türkiye