Tarsus Yedi Uyurlar Eshabı-Keyf

YEDÄ° UYURLAR-ESHABI-I KEHF

Sözcük anlamıyla “ESHAB” Arapça bir sözcük olup, “Sahip” sözcüğünün çoÄŸuludur. ESHAB, yaranlar, arkadaÅŸlar, dostlar anlamına gelir. KEHF ise, maÄŸara demektir. Dolayısıyla “MaÄŸara ArkadaÅŸları” anlamındadır.

 

Dünyanın çeÅŸitli yerlerinde “Yedi Uyurlar” maÄŸaraları vardır. Bu ülkelerin isimleri: Ä°spanya, Cezayir, Mısır, Ãœrdün, Suriye, Afganistan ve DoÄŸu Türkistan’ dır.Ãœlkemizde de  Tarsus’tan  baÅŸka   Efes ve AfÅŸin’de de Eshab-ı Keyf yerleri vardır.

 

 

Yedi uyurlar’ın yaÅŸadığı yer olarak en çok kabul gören yer Tarsus’takidir. Yedi uyurlar, Kur’an-ı Kerim’in 18. Suresi olan Kehf süresinde anlatılır. Hem Müslümanlar hem de Hıristiyanlar tarafından kutsal bir yer olarak saygı görür. Kur’anda Yedi Uyurlar’ın isimlerinden söz edilmez. Kur’an’da Yedi Uyurlar’ın uyudukları süre 309 yıldır. Hıristiyan kaynaklarında ise, bu süre 150 veya 197 yıldır. ESHAB-I KEHF’in yaÅŸadığı  zaman bazı kaynaklara göre M.S. 298 yılında uyuyup tam 150 yıl uyuduktan sonra, M.S. 448 yılında uyanmışlardır. DiÄŸer bir söylentiye göre 251’den 448’e kadar tam 197 yıl uyumuÅŸlardır. Bu olayın olabileceÄŸi tarih genelde 249-251 yılları arası gösterilmektedir ki, Yedi Uyurlar’ın uyandıkları zamanın imparatoru TEYEZOZÄ°S 401-450 ‘li yıllarda  krallık   yapmıştır.Yedi uyurların yaÅŸadığı zamanda Tarsus çevresini hakimiyeti altında tutan Roma imparatoru DEKYANUS (DAKYANUS) veya TEKYANUS ÅŸeklinde söylenmektedir. Hıristiyan kaynaklarında bu kral DEKYUS (DECIUS) olarak geçmektedir.TABERÄ°, Eshab-ı Kehf’in sığındığı maÄŸaranın bulunduÄŸu dağın adını BENCÄ°LÃœS olarak belirtir. Tarsus’ta Eshab-ı Kehf maÄŸarasının bulunduÄŸu daÄŸa halk ta Bencilüs demektedir.

http://www.yumuktepe.com/index.php?option

Comments (0)
Add Comment