Bir İzmir Efsanesi – Pelops ve Niobe

pelops niobe

Baştan başa bağlık – bahçelik döşenmiş olan Sipilos Dağı, aynı zamanda zengin madenlerin bulunduğu efsânevî bir yerdi. Tantalos‘un daha sonra Yunanistan‘a giderek Peleponnes Yarımadası‘na ismini verecek ve Olimpiyat Oyunları kuracak olan “Pelops” isimli bir oğlu ile Manisa‘da Ağlayan Kaya haline gelecek olan “Niobe” isimli, iki çocuğu vardı. Tanrıların sofrasına oturabilen tek insandı Tantalos… Tantalos, ne yazık ki, Olimpos Tanrıları’nın hışmına uğradı. Anadolu Tanrıçası Kıbele‘ye inandığı için Helen Tanrılarını küçük gören ve onların kudretlerini sınamaya kalkan Tantalos’a verilen ceza, dünyanın her köşesinde Tantalos İşkencesi diye anıldı.

Zeus’un Hışmı

Helen Efsaneleri, ilkçağlardan itibaren Tantalos’un kötülüğünü yaymıştır. Onun tanrılara ait kutsal şarabı çaldığını, tanrısal sırları insanlara ilettiğini ve en kötüsü oğlu Pelops’u kesip şölen düzenlediğini söylemişlerdir.

Anadolulu Homeros ise, Odysseia isimli destanında hemşehrisi Tantalos’un çektiği acıları çarpıcı bir üslupla anlatır. (Odysseia, 11 Böl, satır:582-593)

Yamanlar Dağı’nın Bayraklıya uzanan yamaçlarından birinde, Frigya Kralı Tantalos’un mezarı bulunduğu bir çok batılı yazarlarca ele alınmıştır. İki yüz yıl önce bu mezar, Eski İzmir’den kalan en önemli kalıntılardan Akropolis’in güneyinde, Akropolis ile ova arasındaki yamaçtaydı.

Texier’in Çabası

Bu iki bilim adamını tüm çalışmaları, İzmir Valisi ve Asarıatika Muhipleri Cemiyeti Başkanı Kazım Dirik tarafından büyük bir özveri ile destsklendi. Bu çalışmalar 1934’te Eski İzmir (Navluhon Tantalis) ismiyle yayımlandı.

Prof. Dr. Ekrem Akurgal da yıllarca süren çalışmalarında Tantalos Mezarı’na değin birçok yayın hazırladı ve mezarın kaybolmaması için ısrarla yetkili kişi ve kurumları uyardı.

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.