Büyük Sihirbaz Harry Houdini

Vikipedi

(1874-1926) Houdini tak­ma adıyla sihirbazlık ve gözbağcılık gösterileri yapan Erik Weisz, özellikle her türlü zincir, ip, kelepçe gibi bağlardan ve kilitli sandıklar­dan kurtulmakla ün kazanmıştı.

Macaristan’dan ABD’ye göç etmiş yoksul bir haham olan babası ölünce, Erik ip cam­bazlığı ve gözbağcılıkla ailenin geçimini sağla­maya çalıştı. Yaptığı işi çok ciddiye alıyor, bu konuda bulabildiği her kitabı okuyordu. Başarısı üç buluşa dayanıyordu: Çoğu kilitlerin içi aslında çok basitti, çok az insan çözülemeyecek düğümler atabiliyordu ve kelepçeler belli bir biçimde duvara vurulduğunda açılıveriyordu.

Bütün bunları o zamana kadar benzeri olmayan bir sahne gösterisinde gerçekleştirdi. Sahneye ipler, zincirler, kilitli bir sandık koyuyor ve izleyicilerden herhangi birinin kendisini kaçamayacak gibi sımsıkı bağlama­sını istiyordu. Houdini nasıl bağlanırsa bağ­lansın iplerinden kurtuluyordu. Daha sonra polislerden kendisini kelepçeleyip bir hücreye kilitlemelerini istedi ve oradan da kurtulmayı başardı. Houdini ağzı dikili bir çuvalın içinde kendini ırmağa attırdıktan sonra, az önce içinde bulunduğu çuvalı kolunun altına koyup yüzerek kıyıya çıktı. Aslında Houdini’nin başlattığı “kaybolan fil” ve “tuğla duvardan geçme” gibi günümüzdeki gözbağcıların da kullandıkları birtakım sahne gösterileri yal­nızca beceri değil, aynı zamanda çeviklik ve tam bir özdenetim gerektiriyordu.

Houdini en büyük başarısını 1920′lerde ABD turuna çıktığında gösterdi. O sırada ABD’de bazı şarlatanlar ruhlarla konuştukla­rını ileri sürerek bu yoldan para kazanıyorlar­dı. Houdini onların kullandıkları hileleri anla­yıp bu gösterileri kendisi düzenleyerek onla­rın aslında gözbağcılık yaptıklarını kanıtladı. Düşünce okuyanlar, medyumlar gibi doğaüstü güçleri olduğunu öne sürenlerle mücadele ederek bunların şarlatan olduğunu, doğal yollar ve çeşitli hileler kullandıklarını öne sürüyordu. Bu konuda Miracle Mongers and Their Methods (1920; Mucize Tüccarları ve Yöntemleri) ve A Magician Among the Spirits (1924; Ruhlar Arasında Bir Büyücü) adlı kitapları yazdı.

Adını Fransız gözbağcı Jean-Eugéne Robert-Houdin’den alan Houdini’nin, The Unmasking of Robert-Houdin (1908; Robert Houdin’in Maskesini Çıkartmak) adlı bir kitabı daha vardır.

Mide kaslarını en sert darbelere dayanacak biçimde geliştiren Houdini, onu görmeye gelen birisinin kaslarını germesine fırsat kal­madan attığı yumruk sonucu 31 Ekim 1926 tarihinde öldü.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.