Burdur’daki ‘Hayalet’ Mezar: Olağanüstü Bir Keşif

Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesi-Sagalassos Antik Kenti

Burdur’da yer alan Sagalassos Antik Kenti’nde, canlanıp yaşayanları rahatsız etmesinden korkulan birinin mezarı bulundu.

Arkeofili arkeoloji kuruluşu arkeologları tarafından 2023 yılında Türkiye’de yapılan en değerli 10 arkeolojik keşif belirlendi. Bu keşifler arasında Göbeklitepe’de bulunan gerçek boyutlu ve boyalı domuz heykeli ilk sırayı alırken, ikinci en değerli keşif ise Burdur’daki ‘hayalet’ mezar olarak belirlendi.

Sagalassos Antik Kenti, antik dönemde Pisidia olarak bilinen bölgede yer almaktadır. Dağlık bir alanın bitişiğinde yer alan kentte ilk yerleşim izleri günümüzden 12.000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Burdur’un Sagalassos Antik Kenti’nde bulunan ve başkanlığını Peter Louis Mariette Talloen’in yaptığı ‘hayalet’ mezar, hayata dönen ve yaşayanları rahatsız eden bir bireyi konu alıyor. Mezar ritüelistik bir biçimde hazırlanmış ve kaygı uyandırıcı bir şekilde defnedilmiştir. Bu da o dönemin insanlarının ‘huzursuz ölülerden’ korktuklarını gösteriyor.

Tarih öncesi çağlarda insanların ölülerini tümülüslerin altına gömmeleri dünya çapında bir olaydı . Ölüler dünyevi mallarıyla birlikte gömülürdü ve ruhları, koruma sağlayan kutsal atalar olarak saygı görürdü. Bununla birlikte, mezar soyguncuları ve hatta modern arkeologlar gibi ebedi huzurlarını bozmaya cesaret edenlerden de intikam alabileceklerine inanılıyordu. Türkiye’de keşfedilen 2000 yıllık bir mezara da “ölü çiviler” serpiştirilmiş ve muhtemelen “yaşayanları ölülerden korumak” amacıyla tuğla ve sıva ile kapatılmıştı.

Fotoğraf:Arkeofili X

Kasıtlı olarak bükülmüş çiviler dökülen ve yalnızca iki düzine tuğlayla değil, aynı zamanda bir sıva tabakasıyla da kapatılan yakılarak gömülmüş mezar, Sagalassos’ta insanların “huzursuz ölülerden” korktuğunu gösteriyor. MS 100 ila 150 yıllarına tarihlenen sıra dışı mezarın kenarlarına 41 bükülmüş çivi atılmış, hâlâ için için yanan ateşin üzerine 24 tuğla özenle yerleştirilmiş ve onun üzerine de bir kireç sıva tabakası yerleştirilmiş. Yetişkin bir erkeğin yakılması ve aynı yere gömülmesi Roma döneminde alışılmadık bir uygulamaydı. Ölüyü gömülme yerinde yakmak, kille kaplamak ve bükülmüş çiviler atmanın her biri Roma dönemi mezarlıklarından bilinmesine rağmen, üçünün kombinasyonu daha önce görülmemişti. Adamın ölüm nedeninin travmatik, gizemli veya bulaşıcı bir hastalık veya cezanın sonucu olup olmadığına bakılmaksızın, yaşayanları ölen kişinin hayata dönüşünden korkutmuş gibi görünüyor. (Arkeofili-Kazı başkanı: Doç. Dr. Peter Louis Mariette Talloen)

Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesi

Nekrofobi ya da ölüm korkusu, Neolitik dönemden günümüze kadar Yunan kültüründe var olan bir kavramdır. Bu fobinin temelinde, ölülerin yeniden canlanabileceği ve ne canlı ne de ölü değil, daha çok ‘ölümsüz’ bir durumda var olabileceği inancı yer alır. Akademisyenler bazen ölümsüzleri ‘bedenlenmiş veya katı hayaletler’ olarak adlandırırlar çünkü onlar Sağlam bir fiziksel formdur, ancak en sık kullanılan terim Latince ‘geri dönmek’ anlamına gelen revenans kelimesinden gelen ‘ revenant’tır . Hortlaklardan korkulur çünkü onların canlılara zarar vermek amacıyla geceleri mezarlarından çıktıklarına inanılır. Mezarlarından ayrılmalarını önlemek için, hayaletlerin yeterince ‘öldürülmesi’ gerekir; bu da genellikle yakma veya parçalama yoluyla sağlanır. Alternatif olarak, hayaletler bağlanarak, kazıklara bağlanarak, mideleri üzerine çevrilerek, son derece derine gömülerek veya kayalar veya diğer ağır nesnelerle sabitlenerek mezarlarında tuzağa düşürülebilir. Nadir de olsa, bu nekrofobik faaliyetlerin maddi kalıntıları arkeolojik kayıtlarda korunuyor ve modern arkeologlara bunları yorumlamak gibi zor bir görev sunuyorlar.Bu eski doğaüstü inançlar, nekrofobi ve büyücülüğe ilişkin arkeolojik kanıtların incelenmesiyle daha iyi anlaşılabilir.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.