ABD’deki Tıp Kurumları, Çin Rejiminden Korktukları İçin Zorla Organ Toplama İşlemine Sessiz Kalıyor

Falun Gong uygulayıcıları, Çin’deki Falun Gong zulmünün 22. yılını doldurduğunu duyurmak için 18 Temmuz 2021’de New York’ta düzenlenen bir geçit törenine katıldılar. (Chung I Ho/The Epoch Times)

Küresel insan hakları zirvesinde konuşan bir doktor, dünyanın, Çin komünist rejiminin masum insanları öldürmesi ve organlarını kâr için zorla toplamasına, Pekin’den gelecek ekonomik misilleme korkusu ile kısmen göz yumduğunu söyledi.

İki hafta boyunca altı web seminerinden oluşan Zorla Organ Toplamayla Mücadele ve Önleme Dünya Zirvesi (The World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting) 17 Eylül’de başladı. İlk gününde canlı yayınlanan etkinliğe 2.000’den fazla sanal izleyici katıldı.

Londra merkezli bağımsız bir mahkemenin 2019 bulgularına göre, Çin’de devlet onaylı zorunlu organ toplama, uzun yıllardır “geniş çaplı” sürdürülüyor ve istismarın başlıca kurbanları, zulüm gören inanç grubu Falun Gong’un uygulayıcıları.

Mahkemenin nihai raporunu yayınlamasından kısa bir süre sonra, Utah Sağlık Üniversitesi’nde mide-bağırsak kanseri uzmanı olan Dr. Weldon Gilcrease, bir enstitü olarak bu tür bir istismara nasıl yanıt verebilecekleri konusunda onlarla bir tartışma yapmayı umudu ile okul sağlık sisteminin yöneticilerine ulaştı.

17 Eylül’deki bir sanal panel tartışması sırasında Gilcrease, yöneticilerden birinin “aslında benim Çin Komünist Partisi’nin bu tür vahşetleri yapabilecek kapasitede olduğuna ve bunun gerçekten olduğuna dair hiçbir şüphem yok, ancak herhangi bir şey söylersek Çin tüm öğrencilerimizi Texas’a gönderecektir” dediğini söyledi.

Utah Sağlık Üniversitesi temsilcileri, bir yorumda bulunmaları talebine bu yazının yayınlandığı vakte kadar yanıt vermedi.

Washington merkezli tıbbi savunma grubu Doctors Against Forced Organ Harvesting’in (Zorla Organ Alımına Karşı Çıkan Doktorlar) genel müdür yardımcısı Gilcrease, daha sonra The Epoch Times’a, finansal bağlar nedeniyle “bir şey söyleme korkusunun olmasına biraz şaşırdığını” söyledi.

Falun Gong uygulayıcıları Çin’e ve Falun Gong uygulayıcılarına uyguladığı zulme karşı protestolarının bir parçası olarak sahte organ toplama gösterisi yapıyorlar (minghui.org)

“Bireysel düzeyde kesinlikle destek alıyorsunuz, ancak bunu kurum düzeyine çıkarmaya çalıştığınızda, insanlar duvar kadar sessizleşiyor” dedi.

Gilcrease yıllar içinde şunu keşfetti: tanıştığı tıp uzmanlarının çoğu, organ toplamaya karşı bir tavır alma konusunda isteksizlerdi. Organ toplamanın gerçekleştiğinden şüphe duydukları için değil, daha çok “siyasileşiyor” algısı yaratmaktan kaçındıkları için mesafeli duruyorlardı.

Gilcrease, “ÇKP’nin insanları susturmak için kullandığı silah bu” dedi. “Eğer bir şey söylersen, ‘siyasileşiyorsun’. Bundan kendini koru.”

Gilcrease aslında bunun tam tersinin doğru olduğuna inanıyor.

Web semineri sırasında politikadan uzak durmak “rahatsız edici duruma düşmekten kaçınmak anlamına gelmez ve aslında bu, Çin Komünist Partisi’ne karşı bir şeyler söylememiz gerektiği anlamına gelir, eğer … alanımızı, uzmanlarımızı, doktorlarımızı ve cerrahlarımızı hedef alacaksa” dedi.

“Şeytani bir rejimin kontrolü altındaki bir tıp sistemiyle işbirliği yapmak tehlikelidir” dedi ve Çin’in organ nakli merkezlerinin inşasına yardım eden bir grup insanın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batı ülkelerinde tıp eğitimi aldığını kaydetti.

Falun Gong uygulayıcıları Çin’deki Falun Gong zulmünün 22. Yılında, 18 Temmuz 2021’de Brooklyn’de düzenlenen bir gösteri yürüyüşüne katıldılar. (Chung I Ho/The Epoch Times)

Diplomatik ve ekonomik alanlarda, ABD’nin Çin ile yaptığı benzer işbirliklerinin “zararlı sonuçlara” ulaştığını söyledi. Üçü Houston’daki MD Anderson Kanser Merkezi’nden ve altısı da Tampa’daki Moffitt Kanser Merkezi’nden olmak üzere, kalabalık bir grup Çinli bilim insanı ve doktor, rejimle olan mali bağlarını gerektiği gibi açıklayamadıkları için son yıllarda görevlerinden ayrılmak zorunda kaldılar.

Gilcrease’e göre, bu tür bir ortaklıklar hakkındaki endişeler, ABD biyomedikal araştırmalarının bütünlüğünü bozuyor.

“Bir takım suçları işlemek için tıp sisteminin kullanıldığı defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, yine de böyle bir sisteme bağlı olmaktan söz ediyoruz” dedi.

Çinli doktorların pandemi boyunca zorla organ toplama uygulamalarına devam ettikleri ve uluslararası tıp dergilerinde referans oluşturmak için bu tür nakillerden elde edilen bulguları kullandıkları anlaşılıyor.

Annals of Surgery, Temmuz 2020’de son dönem COVID-19 semptomları olan iki yaşlı hasta hakkında bir çalışma yayınladı. Her ikisine de ülkenin nakil sistemine kaydolduktan yaklaşık üç gün sonra akciğer nakli ameliyatı yapıldı.

70 yaşındaki hastaya, kapsamlı bir değerlendirmenin ardından doktorlar, hastanın nakil tahsis sistemine kaydedilmesini istedikten üç gün sonra, 8 Mart’ta çift akciğer nakli yapıldı.

George Washington Üniversitesi Tıp Merkezi’nde emekli profesör olarak çalışan Ray Scalettar, makalenin “alıcılar için bu kadar kısa bir sürede akciğerlerinin nasıl tedarik edildiğine dair ciddi etik kaygılar uyandırdığını” söyledi. Çin’den “çok daha büyük” donör havuzuna sahip Amerika’da bile “bu tür bir donör için minimum bekleme süresinin” 15 gün olduğunu belirtti.

Scalettar son olarak yazarlara makale için bir eleştiri yazdı, ancak yanıt “verilmedi ya da eleştiri göz ardı edildi”.

Gilcrease’e göre, bu büyük tıp camiası, zorla organ toplama konusunda “ciddi bir farkındalık eksikliğinden” muzdarip olmaya devam ediyor – camianın sadece yüzde 5 ila 10’u bunu duydu. Ancak rejimin devam eden pandemiyi örtbas etmesinin, muhtemelen bir zihniyet değişikliğine yol açtığını söyledi.

“Tıp topluluğu en azından artık kiminle uğraştığımızı daha iyi anlıyor” dedi.

Yazan: Eva Fu, The Epoch Times
Çeviren: Hatice Atmaca, Epoch Times Türkiye

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.