Anayasa Mahkemesi HDP İddianamesini Kabul Etti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, HDP’nin (Halkların Demokratik Paritis) kapatılması için hazırlanan iddianameyi oy birliğiyle kabul etti.

AYM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin kapatılması talebiyle hazırladığı ilk iddianameyi eksiklerin tamamlanması için 31 Mart’ta iade etti. AYM’nin iddianameyi iadesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden iddianame hazırladı. Başsavcılığın eksikleri tamamlayarak yeniden gönderdiği iddianamede, daha önce 600’ün üzerinde HDP’li hakkında istenilen siyasi yasak talebi, 451’e indirildi.

Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi raportörünün ‘iade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği’ yönündeki tespiti ve iddianamenin kabulü yönündeki raporunu dikkate alarak, bugün toplandı. İlk incelemesini yapan AYM Genel Kurulu, iddianameyi oy birliğiyle kabul etti. Ayrıca, HDP’nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebinin bu aşamada reddine hükmedildi.

Kabul edilen iddianame, ön savunma için HDP’ye gönderilecek. HDP kendisine tanınan süre içinde ön savunmasını verebilecek ve sürenin uzatılması için başvuru yapabilecek. Süre uzatma talebini AYM tekrar değerlendirmeye alacak. Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındakini görüşünü Yüksek Mahkemeye sunacak. Bekir Şahin’in görüşü, HDP’ye gönderilecek ve daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Savunma ve açıklama süreçlerinin ardından AYM raportörü, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak ardından esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Rapor hazırlanma sürecinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Aslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. 15 üyenin 10’unun oy çokluğuyla karar verilebilecek. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Anayasa’nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3’te 2 oy çokluğuyla karar verilebilecek. Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete’de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.