Ankara Üniversitesi Eğitim Kararını Açıkladı

Ankara Üniversitesi Senatosu, 2021-2022 Güz Yarıyılı ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim öğretimin yürütülmesine ilişkin kararını açıkladı.

Senato, eğitimlerin dönüşümlü ya da seyreltilmiş olarak da yapılabilmesine, ders sürelerinin kısaltılabilmesine karar verdi.

Teorik ve uygulamalı derslerin ara sınav, final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılacağı belirtildi.

Kararın tam metni şöyle: 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDE 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA EĞİTİM-ÖĞRETİMİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN SENATO KARARI

Ankara Üniversitesi’nin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı ve güvenli yürütülebilmesi için aşağıdaki genel kuralların esas alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir:

1. Üniversitemizde teorik ve uygulamalı derslerin yüz yüze eğitim öğretim ile yürütülmesine; öğrenci sayısı, fiziki koşullar ve pandeminin seyri dikkate alınarak Üniversitemizin akademik birimlerinin kararı ile gerektiğinde çevrimiçi platformlarda da yapılabilmesine,

2. Yüz yüze yapılabilecek uygulamalı eğitimlerin, programların koşulları, niteliği, eğitim ortamı ve salgının seyri gözetilerek, ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda dönüşümlü ya da seyreltilmiş olarak da yapılabilmesine,

3. Oturum sayılarının artırıldığı ve seyreltilmiş grup prensiplerinin uygulandığı teorik ve uygulamalı derslerde, ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda ders sürelerinin kısaltılabilmesine, sürenin her bir ders saati için 30 dakikadan az olmamasına,

4. Gerek yüz yüze, gerekse çevrimiçi derslerde mevzuat gereği devam koşulu aranmasına,

5. Teorik ve uygulamalı derslerin ara sınav, final ve bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılmasına,

6. Birimlerin ve derslerin özelliğine göre; ölçme değerlendirme yöntemlerinin, ödev, proje, sunum, küçük sınavlar ve benzeri süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici etkinliklerle zenginleştirilmesine; final ya da bütünleme sınavları sonucunda başarı puanlarının belirlenmesinde anılan dönem içi etkinliklerin de değerlendirmeye dahil edilmesine,

7. Üniversitemiz Akademik Takviminde belirlenen tarihlerde yüz yüze eğitim süreçlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin aşılama programına dahil olmasının hem sağlıklarının korunabilmesi hem de eğitim öğretim hizmetlerinin sürdürülmesi için büyük önem arz ettiğinden ilgili birimler tarafından aşılanmanın teşvik edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,

8. COVID-19’a karşı geliştirilen aşıların maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin alternatifinin olmadığı, hatta birlikte uygulandığında daha etkin koruduğu dikkate alındığında, Üniversitemizin kapalı mekanlarında maske, mesafe ve hijyen koşullarının zorunlu olması, derslik ve laboratuvarlara taze hava girişi/havalandırma konusunda hassasiyet gösterilmesi ve ilgili ders sorumluları tarafından tedbir alınması, dersler sırasında sürekli konuşarak dersi yürütmekte olan öğretim elemanlarının, ihtiyaç duyması halinde maske yerine siperlik kullanabilmesine,

9. Üniversite yerleşkelerindeki binalara HES kodu ile girişin sağlanmasına, birimler tarafından, akademik personel, idari personel, öğrenciler ve diğer çalışanlardan COVID-19 aşı kartlarının istenmesine,

10. Aşı programına dahil ve ikinci doz aşısını en az 15 gün önce olan ya da en çok 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR testi olan öğrencilerin dersleri maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yüz yüze takip edebilmesine,

11. Dokuz ve onuncu maddedeki kurallara üniversite sosyal tesisleri, spor tesisleri ve yurtlardan yararlanacak kişilerin de uymasına,

12. Birimler tarafından, uyum programları, web sayfaları, e-posta ve diğer iletişim araçları ile pandemi sonrası kampüs yaşamına uyum koşulları ile ilgili bilgilendirmeler yapılmasına,

13. Küresel salgın koşulları nedeniyle yurt dışından ülkemize giriş yapamayan uluslararası öğrenciler; kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda olan öğrenciler, istemde bulunmaları durumunda, kayıt dondurma taleplerinin birimlerin ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesine.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.