Çin Yazı Karakteri: 詩 (shī) – Şiir

Şiir Karakteri: 詩 (Shi)

Çin karakterinde 詩 (shī) nazım, şiir, mısra, ilahi veya gazel olarak kullanılmaktadır.

詩 karakteri ses-semantik bağlantısı ve Çin karakterlerin ses ve anlam bileşeninden oluşan bir türdür. Karakterin 詩 sol tarafındaki 言 (yán) önemini gösterirken sağ taraftaki 寺 (sì) ile ses anlatılmaktadır. 寺 Karakteri, tapınak, manastır, mahkeme veya ofis için kullanılırken, 言kök sözcüğü veya karakteri “kelime veya konuşmak” ve “söylemek” anlamına gelir. Bu ideogram, fikir olarak konuşurken, ağızdan çıkan dilin resmini göstermektedir.

Böylece onlar konuşma yada özel iyi düşüncelerin ayrıntılı bir biçimi şiiri sembolize eden iki bileşen olarak anlaşılabilir.

诗 karakterini kavram olarak kullanırken, örneğin 詩人 (shī rén) “şair”; 古詩 (gǔ shī) “klasik Çin şiiri”; 詩歌 (shī gē), gazel ve şarkı sözü; 歌 (gē) şarkının anlamı; 詩句 (shī jù), mısra; yanı sıra 句 (jù) “cümle” anlamına gelir ve 詩韻 (shī yùn) burada “şiirin kafiyesi” anlamındadır.

(Shī sī) 詩思 şiirsel düşünceyle bağlantı olarak, fikir ve hayal gücü, 詩情 (shī qíng) şiirsel duygu veya ruh halini gösterir.

唱诗班 (Chang shī bān) bir koro veya kelimenin tam anlamıyla bir sınıf 班 (bān), 詩 (shī) ve 唱 (chàng) şiir gibi şarkı söylüyor demektir.

詩以言志(Shī yǐ yán zhì), maksat, düşünceler, duygular veya şiiri ifade etmektedir.

詩如畫 (rú shī rú huà) kelimenin tam anlamıyla, bir şeyi tarif edilmesi, hem şiirsel hem görsel olarak sanki bir şiir gibi, bir resmin anlatılması gibi.

唐詩三百首 (Tang shī sān bǎi shǒu) “300 Tang şiiri”ni, Çin şiirinin Altın Çağı olan Tang Hanedanlığı (618 – 907) ile 300’den fazla en iyi şiir ve en iyi şairin derlemesini belirtir.

Koleksiyon Sun Zhu (孫誅) tarafından 1763 yılında Qing Hanedanlığı (1644-1911) sırasında derlendi. Sun insanların popülerliğine göre ve kişisel karakterlerini geliştirmelerine veya düzeltmelerine yardımcı olmak için yetenekleri temelinde şiirler seçiyordu.

Bu bugün hala yaygın olarak okunan popüler bir klasik koleksiyondur. Bu sevilen bir söz haline gelmiştir: “Eğer şiir yazamıyorsan, ‘300 Tang şiiri’ni ezberledikten sonra bunu yapabilirsin.”

Cindy Chan, The Epoch Times

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.