Çin’in Nostradamus’u 2019-2020 Salgınını Tahmin Etti mi?

Liu Bowen, erken Ming Hanedanlığı’nın başbakanı ve geride birçok kehanet bırakan
Taoist bir ustaydı. (Wikipedia / Epoch Times Kolaj

Domuz ve Sıçan Yılları Hakkındaki ’10 Endişe’

Liu Bowen’ın Ming Hanedanlığı dönemine ait bir dizi kehanetini içeren Shaanxi Dağı Taibai Yazıtı,  Sıçan ve Domuz yılları arasında gerçekleşecek korkunç bir felakete karşı insanları uyarır.

Tesadüfen, 2019-2020 yılları arasında Anakara Çin, Afrika domuz ateşi, bubonik vebası ve son zamanlarda Wuhan koronavirüsü de dahil olmak üzere bir dizi salgın yaşadı. Liu’nun yazıtının tarihteki bu döneme değinmesi muhtemeldir.

Liu Bowen, Yuan Hanedanlığını deviren ve Ming Hanedanlığını kuran Zhu Yuanzhang’ın baş danışmanıydı. Liu aynı zamanda Ming Hanedanlığının kurucu başbakanıydı.

Liu sadece akıllı ve dürüst bir başbakan değil, aynı zamanda Taoist bir ustaydı.  “Çin’in Nostradamus”u adıyla bilinen, tanınmış Pancake (Krep)  Şiiri de dahil olmak üzere birçok kehaneti geride bıraktı. Kehanetlerinin çoğu zaman içinde doğrulanmışken, geri kalanı henüz gerçekleşmemiştir.

Liu’nun ‘’Taibai Dağı Yazıtı’’ bir depremden sonra bulunmuştur ve Dharma’nın sona erdiği dönemde ortaya çıkacak korkunç bir felaketi anlatır.

Yaklaşık 2.500 yıl önce, Budizm’in kurucusu Siddhartha Gautama, Dharma’sının sadece 500 yıl boyunca var olacağını öngördü. Bunu Dharma’nın bitiş dönemi izleyecek, Gautama’nın Dharma’sı artık insanlara daha fazla kurtuluş sunamayacaktı.

Şimdi Dharma’nın son dönemindeyiz. Dünyadaki birçok kültürde, Dharma’nın son dönemindeki yüzyılın başlarında gerçekleşecek büyük bir felaketin kehanetleri vardır.

‘’Taibai Dağı Yazıtları’’ sadece gelen tehlikeleri uyarmakla kalmaz, aynı zamanda felaketin nasıl önleneceğini de tavsiye eder. Yazıtın çevirisi aşağıdaır ve yorumu Zhengjian.org’dan alınmıştır.

Liu Bowen’in kehanetlerini içeren Shaanxi Taibai Dağ Yazıtı

‘’Cennetin gözleri vardır, dünyanın gözleri vardır; herkesin bir çift gözü vardır.’’

Yorum: İnsanlık tarihi her zaman evrenin düzeni ile belirlenmiştir. İnsanların eylemleri Cennet tarafından verilen yargıdan kaçamaz (“Cennetin gözleri vardır, Dünyanın gözleri vardır”). Bu nedenle, insanlar kendilerini Cennet yasalarına göre yönetmeli ve iyilik ve kötülüğü kendi gözleriyle ayırt etmelidirler.

‘’Cennet kargaşa içinde olacak, Dünya kargaşa içinde olacak; sınırsız kaygısızlık ve sınır tanımayan zevk duygusu.’’

Yorum: Cennetler ve dünya bu dönemde kargaşa içerisinde olacak ve bu kargaşanın sebebi de sınırsız bir kaygızıslık ve vurdumduymazlık ile beraber sınır tanımayan bir zevk duygusu olacaktır. İnsanın ahlak standartları yozlaştıkça kargaşa ve kaos ortaya çıkacaktır.

‘’10.000 yoksul insandan 1.000’i kalacak; 10.000 varlıklı insandan iki ila üç tanesi kalacak.’’

‘’Hem yoksullar hem de zenginler [iyiliğe] vicdanlarına dönmezlerse, ölüm yakında gözlerinin önünde olacaktır.’’

Yorum: Bu felaket bir salgın olacak. On fakir insandan dokuzu ölürken, 10.000 zengin insandan sadece 2 ila 3’ü hayatta kalacaktır. 16. yüzyılda ünlü bir Kore el yazması kehaneti Kyŏgam Ilgo da, insanlar ahlaki düşüşlerini durdurmazsa, Dharma’nın bitiş döneminde on aileden dokuzunun yok olacağı bir salgından bahseder.

Yoksullar ifadesi batı dünyasında yoksul insanları ve zengin insanlar ifadesi zenginleri kast ederken yoksullar ifadesi Çin’de Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyeleri de dahil olmak üzere Çin’deki sıradan vatandaşları kast eder; zenginler ise ÇKP yetkililerine ve üst düzey personele atıfta bulunur. Araştırma raporlarına göre, Çin’deki milyarderlerin yüzde 90’ı ÇKP yetkililerinin ailelerinden geliyor. Sadece ÇKP’den faydalanmakla kalmadılar, genellikle yolsuzluktan ve diğer siyasi suçlardan da suçlular.

İnsanlar ancak, zengin ya da fakir ne olurlarsa olsunlar, “iyi kalpliliğe dönerlerse” felaketi önleyebilirler. Aksi takdirde, “ölüm yakında gözlerinin önünde olacak”.

Tarlalarda ekin olmayacak, herkes çevresine karşı ihtiyatlı olacak ve sokaklar insanlardan ve faaliyetlerden yoksun olacak.

Salgının ne zaman olacağını sorarsanız, sekizinci ve dokuzuncu aylar arasında Kış’a bakın.

Yorum: Salgın dokuzuncu ve onuncu aylarda gerçekleşecek. Salgın nedeniyle topraklar kısır olacak ve kasabalar ve şehirler ıssız kalacak.

İyi işler yapanlar buna tanık olacakr, kötü işler yapanlar bunu görmeyeceklerdir.

Bu dünyada büyük iyilikler yapan insanlar var; felaket içinde ölenler hayatlarını değeri olmayan bir şekilde  kaybedecekler.

Yorum: Felaket şiddetle vuracak- “kötü işler yapanlar” pişmanlık duyacak zaman bulamadan ortadan kalkacak. “İyi işler yapanlar” bu sürece tanık olacaklar.

Gerçekleşmesi Muhtemel 10 Endişe Verici Olay

Ayrıca her an gerçekleşmesi muhtemel olan 10 endişe verici olay var:

Birincisi dünyanın kaos içinde olacağı; ikincisi Doğu ve Batı’daki insanların kıtlıktan öleceği,

Üçüncüsü, büyük bir gölün felaketle buluşmasıdır; dördüncüsü, düşman güçler nedeniyle illerden dumanların yükseleceği,

Beşincisi halk barış içinde yaşamayacak; altıncı, dokuzuncu ve onuncu aylar arasındaki kış mevisiminde gerçekleşecek,

Yedinci, pirinç olacak ama onu tüketecek hiç kimse olmayacak; sekizincisi, insanlar olacak ama giyecek kıyafetler olmayacak,

Dokuzuncusu, bedenler olacak ama onları yerden kaldıracak kimse olmayacak; onuncu domuz ve sıçan yıllarının zor olacağıdır.

Yorum: Bu felaketler on endişeye neden olacaktır: kaos, kıtlık, sudan gelecek doğal bir felaket (“büyük bir göl felaketle buluşacak”); düşmanca istilalar ve huzursuzluk; ve kış aylarının dokuzuncu ve onuncu ayında bir salgın. O kadar çok insan ölecek ki “pirinç olacak ama onu tüketecek kimse olmayacak” ve “bedenler olacak ama onları yerden kaldıracak  kimse olmayacak”.

2019 ve 2020 yılları sırasıyla Domuz yılı ve Sıçan yılıdır. Kyŏgam Ilgo’nun felaketler sırasındaki öngörüsü “ölümcül bir hastalıktan dolayı ölenlerin cesetlerinin bir dağ kadar yükseleceği”; “Bin dağın her altı yönünde hiçbir kuşun görülmeyeceği”; ve “sekiz kişinin yaşayan bir ruhu görmeden 10.000 mil yol kat edebileceğidir”.

Jinlin Pagoda Anıtı Yazıtında Liu, salgınla ilgili başka bir bakış açısını detaylandırıyor: “Ebeveynler ölüyor, ancak onları gömmek zor olacak. Babalar ve anneler ölecek ve onların tabutlarını çocukları ve torunları taşıyacak. Dünyadaki her canlı felaketten etkilenir; böcekler ve karıncalar bile ayrı tutulmaz..”

Eğer kişi büyük felaket yılında hayatta kalırsa, Dünya’da bir ölümsüz olarak kabul edilebilir.

Bronz Arhatların bile, Temmuz’un ilk on üç gününe ulaşmaları zor olacak,

Bir elmas veya bronz Arhat olsanız bile, nazik değilseniz korunmayacaksınız.

‘’Zor felaket sırasında insanlara dikkat edin; sıkıntı geçecek ve Gökler ejderha ve yılan yıllarında dönecektir.’’

Yorum: Kişi ölümlü de olsa ya da Arhat gibi ilahi bir tanrı da olsa, salgında hayatta kalmanın tek yolu iyi ve nazik bir insan olmaktır. Kişi ancak bilinmeyen bir yılın yedinci ayının ilk on üç gününe ulaşırsa güvende kabul edilebilir, tehlike ejderha ve yılan yıllarında (2024 ve 2025) sona erecektir.

Küçük çocuklar Zhu Hongwu (Ming hanedanının kurucu imparatoru) gibi olacak; Sichuan, Han bölgesinin geri kalanından daha fazla acı çekecek.

‘’Büyük aslan gök gürültüsü gibi kükrer, 100 tane yas tutan kaplandan daha yüksek,

Gergedan kuyruğunu gösterir, düz topraklarda şiddetli karşılaşmalar gerçekleşir.’’

Yorum: Bu, ÇKP’nin gökler tarafından elimine edildiği dönemi ifade edebilir. Çin’de yeni bir lider ortaya çıkacak ve bu kişi tanrıların onayına ve yardımına sahip olacak. Yeni lider, büyük bir aslan kadar güçlüdür ve kötü güçleri devirecek ve ülkeye barış getirecektir. Bu süre zarfında, göklerde ve dünyada garip olaylar olacak.

‘’Eğer kişi büyük barışın ne zaman geleceğini sorarsa, yeni ustayı karşılamak için bir köprü inşa edilecek,

180 yıllık döngünün ilk yılı gelir, herkes mutlulukla güler.’’

“Neden gülüyorsun?” sorusu sorulduğunda. (sebebi) yeni ustayı selamlamak,

Gün içinde göksel krallıklardan kim sorumludur; Geceleri artık haydut ve hırsızlar olmayacak.’’

‘’O usta olmasına rağmen, merkezi topraklarda oturuyor,

İnsanlar gerçek ustaya sesleniyor:

Yorum: Bu, dünyanın yok edilmesi anlamına gelmeyecek felaketten sonraki olayları açıklar. Bunun yerine, insanlar barış ve refah zamanının yanı sıra yeni bir dönemin başlangıcını – “180 yıllık döngünün ilk yılı” nı karşılayacaklar. İnsanlık, “gerçek ustaya” övgülerini kalplerinin derinliklerinden söyleyecektir.

‘’Gümüş ve para değerlidir ama eğer biri onların ötesini görürse, artık onlara ihtiyaç kalmaz,

Gerçekten de bu bir hazinedir, zemin çatlayarak yarılsa bile çökmez.

Yedi kişi bir yolda yürür, cezbedici şeyler ağza girer,

Üç nokta ve bir kanca, yirmi ağız ile sekiz kral,

Herkes mutlu bir şekilde güler, herkes huzur içinde yaşar.

Yorum: Kehanetin bu kısmı belirsiz bir şekilde yazılmıştır, çünkü bunun için iki anlam katmanı vardır. Burada, geleneksel Çince karakterleri kullanmamız gereken kehanetin kelime bilmecesini deşifre etmeye odaklanacağız.

“Yedi kişi aynı yolda yürür, cezbedici şeyler ağza girer” eski Çin “gerçeklik” karakterini ifade eder (眞). Üst kök Çince “yedi” (七) için kullanılan kelime iken, taban “insanlar” (人) ve “bir” (一) köklerinden oluşur. “Cezbedici şey” için Çince karakter (引). Karakterin sol yarısı (弓) “ağız” (口) karakterinin içine yerleştirildiğinde 目 kökü olur. 引 sağ yarısı, dikey bir çizgi, 眞 karakterini tamamlamak için bu kökün yanına yerleştirilir.

“Yirmi ağızlı sekiz kral”, Çince “Merhamet” karakterine atıfta bulunur.(善). Üst kök baş aşağı “sekiz” dir (八). Aşağıda “kral” (王) için kök, ardından “yirmi” (廿) için kök bulunmaktadır. Son olarak, taban “ağız” (口) için köktür.

“Üç nokta ve bir kanca”, “Hoşgörü” (忍) kelimesini ifade eder. Kanca için Çince勾’ karakter, (刀 ve 厶) iki kökten oluşur. Üst köke bir nokta eklendiğinde, 厶 kök olur. Alt kök iki nokta eklendiğinde, 心 olur. 刃 ve 心bir araya getirildiğinde, 忍 karakterini (hoşgörü) oluşturur.

Bu erdemler de Falun Dafa uygulamasının üç temel karakterisitk özelliğine işaret eder.

2020 yılı Metal Sıçan yılıdır. (Pixabay)
“Dünyanın Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörüye İhtiyacı Var” Zhang Cuiying tarafından

Haber: Epoch Times Singapur

Çeviri: Demet G. , Epoch Times Türkiye

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.