Diyanet İşleri Başkanlığı 2024-2028 Stratejik Planı

Hedef 4-6 yaş aralığı, Üniversiteli gençlere ulaşılamadığından yakınılan planda risklerin başında ise sekülerleşme, kadın ve LGBTİ hareketi sayılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024-2028 Stratejik Planı yayınladı. Hayatın her alanına girmeyi hedefleyen planda 4-6 yaş çocuklara verilecek dini eğitimin önemine dikkat çekiliyor, eğitimin verilebilmesi için gerekli bütçe artışını yapılması isteniyor. Özellikle üniversiteli gençlere ulaşılamadığında yakınılan strateji planında, yurt açma izninin verilmesi, cami derneklerinin Diyanet İşleri Başkanlığına bağlanması talep ediliyor. Planda risklerin başında ise sekülerleşme, kadın ve LGBTİ hareketi sayılıyor. Hemen her bölümünde çalışan sayısının ve bütçenin artırılması taleplerinin yer aldığı stratejik planda, son dönemde AKP’li şirketlerle anılan güneş enerjisine de yer verilerek, camilere güneş panelleri kurulmasının hedeflendiği belirtiliyor.
Dini eğitim konusunda Diyanet İşleri Başkanlığından beklentilerin arttığı ifade edilen stratejik planda, “4-6 yaş aralığındaki çocuklarımızın değerler eğitimiyle yetişmelerini hedefleyerek, Kur’an kurslarının sayısını artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir” şeklinde ifade edildi. Din eğitimi verilen 4-6 yaş çocuk sayısının 1 milyon 322 bin 388 olduğu bilgisi verilen planda, bu rakam 3 milyon 122 bin 388’e çıkarılmak isteniyor.

Planın Temel Performans Göstergeleri bölümünde faaliyetlerle ulaşılanların ve ulaşılması hedeflenenlerin sayıları ise şöyle:

Yaygın din eğitimi kapsamında yer alan programlardan faydalanan toplam öğrenci sayısı 19 milyon 521 bin 995. Hedeflenen 43 milyon 566 bin 995.
“Aileyi tehdit eden sapkın ideolojilere karşı yapılan seminer, çalıştay ve konferans sayısı” başlığında 1500 etkinlik yapıldığı belirtiliyor. Hedef 6030.
Ceza infaz kurumları, sağlık tesisleri, KYK yurtları ve sosyal hizmet kurumları gibi kurumlarla iş birliği içerisinde sunulan manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleriyle ulaşılan kişi sayısı ise 1 milyon 700 bin. Planda yer alan hedef 11 milyon 700 bin.
Gençlik çalışmalarıyla ulaşılanların sayısı 7 milyonken hedef ise 6 katın üzerinde, 43 milyon.
Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsamında ulaşılan göçmen sayısı 341 bin. Hedeflenen 2 milyon 49 bin.
Planda iktidarın yardımlarla kışkırttığı sadaka kültürünün de geliştirilmesine ve bu konuda eğitimler verilmesi gerektiğine dikkat çekilmiş. Cami derneklerinin Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olması ve idarî ve mali açıdan başkanlıkça denetlenmesi istenen planda, mevzuat çalışması yapılması talep edildi. Ortaöğretim ile yükseköğretimde okuyan öğrencilerin yeme, içme ve barınmalarına yönelik oluşan ihtiyacın karşılanmasında özel vakıf ve derneklerin aktif olduğu ifade edilen planda, Türkiye Diyanet Vakfına ait yurtların bulunmadığı yerlerde, Diyanet İşleri Başkanlığının bu alanda hizmet vermesi gerektiği vurgulandı.
Aile ve aile bireylerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar bölümünde, sosyal medya ve televizyonlar hedefe kondu. “Aile ve bireylerini tehdit eden unsurların, küresel enformasyon kanallarıyla toplumlara dayatılması, aile değerlerini yozlaştıran içeriklerin TV ve sosyal medya aracılığıyla topluma empoze edilmesi” riskler olarak sıralandı. Kadın ve LGBTİ hareketleri gibi tehdit görülen faktörlere yönelik eğitimlerin “bazı marjinal kesimler” tarafından manipüle edilmesinin de riskler arasında sayıldığı planda, risk olarak “sekülerleşmenin toplum üzerindeki olumsuz etkisi” gösterildi. Seküler anlayışın geleneksel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında olumsuz yansımaları olduğu ileri sürülen planda, “sekülerleşmenin getirdiği değişimleri ve etkiler konusunda toplumsal farkındalığın artırılması” hedefine yer verildi. Planda başta üniversite öğrencileri olmak üzere, gençlere ulaşılamadığı itirafı da yer aldı.
Planda yurt dışında sözleşmeli statüde görev yapmakta olan personele ödenen ücretlerin Ekim 2022 itibarıyla yeniden düzenlendiği ancak bu düzenlemenin görevliler arasında beklentiyi karşılamadığı ve 100’den fazla görevlinin istifa ettiği bilgisi verildi. Bu doğrultuda din görevlilerinin maaşlarının yeniden düzenlenmesi talep edildi.

ÇEDES gibi iş birliği protokolleri çerçevesinde görevlendirilen personelin, protokollerde belirtilen süre içerisinde ve genel olarak haftanın dört günü kurumlarda, kalan zamanlarda ise müftülük hizmetlerinde görev yaptığı belirtilen planda, asli görevine ek olarak farklı hizmetlerde ek görev alan personele ilave ücret ödenmediği ve verimliliği olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. Personel görevlendirmekte zorluk yaşandığı vurgulanarak din hizmetlerinde farklı alanlarda koordinatör ya da koordinatör yardımcısı olarak görevlendirilen personele ek ders ücreti ödenmesi gerektiği ifade edildi. Aynı zamanda Manevi Danışman Görevlendirmesi bölümünde ise 4/B sözleşmeli personelin manevi danışman olarak istihdam edilebilmesi ve çalışan açığının giderilmesi için kanuni düzenleme yapılması, gençlik hizmet mekanlarına ve gençlere yönelik yapılacak olan faaliyetler için bütçe imkanları oluşturulması, ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki din kültürü ve ahlak öğretiminin etkisini artıracak yatırımların yapılması istendi. Planda, bütçenin personel giderleri haricindeki harcama talepleri için yetersiz olduğu ifade edildi ve personel dışı ödeneklerin artırılması talep edildi.

TRT, TÜRKSAT, RTÜK ve Kule AŞ tarafından sunulan frekans kiralama hizmeti işinin bedelsiz olarak verilmesi talep edilen planda, “Resmi harç vergi ve türevlerinden muaf tutulması gerekmektedir” dendi.
Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Mamak Belediyesi’nce kamu kurum ve kuruluşlarına 19 Aralık 2013 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 75 taşınmaz tahsisinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın büyük yer tuttuğu göze çarptı.
Stratejik planda 2024 bütçesi 92 milyar 279 milyon 805 bin lira olarak geçiyor. Bütçenin 2025 yılında 114 milyar 480 milyon 63 bin liraya, 2026 yılında 131 milyar 784 milyon 764 bin liraya, 2027 yılında 144 milyar 963 milyon 239 bin liraya, 2028 yılında ise 159 milyar 459 milyon 564 bin liraya çıkması hedefleniyor.
Diyanet, ocak ayında 9 milyar 726 milyon 132 bin TL, şubat ayında 7 milyar 165 milyon 217 bin TL, mart ayında ise 7 milyar 454 milyon 114 bin TL harcama yaptığı kayıtlara geçti. Başkanlığın 2024’ün ilk çeyreğinde yaptığı toplam harcama, 24 milyar 345 milyon 463 bin TL olarak kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanlığının 2023 yılının ilk üç ayındaki harcaması ise 179 Milyon TL olarak kaydedilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığının 1951 yılından 2002’ye kadar olan süreçte bütçe payı ortalaması yüzde 0,67 seviyelerinde. 2003 – 2024 arasında ise bütçe payı ortalaması yüzde 0,28 artışla yüzde 0,95’e ulaştı. 2024 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılan bütçe 91.824.805.000 TL oldu. Aynı zamanda Diyanet’in 2024 personel giderleri 77. 5 milyar TL olarak kayıtlara geçerken, toplam 91.98 Milyar TL gideri olduğu belirlendi. 2012 yılında 114 bin 882 personel barındıran Diyanetin, aynı yıl personel gideri bütçenin yüzde 1,11’ine tekabül ediyordu. 2022 yılına gelindiğinde ise diyanetin personel sayısı 141 bin 218’e çıkarıldı.

https://x.com/DIBAliErbas/status/1781367267206291594

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.