Dünya Dostu STEM+A Projesi İle Dünya Dostu Yeni nesilleri Yetişiyor

Fotoğraf: Earthly Freidnly STEM+A projesi kapsamında uyulayıcılar tarafından çekilmiştir.

“Earth Friendly STEM+A” eTwinning projesi, 9 ülkeden 22 öğretmeni ve 4 – 6 yaş arası 330 çocuğu doğa dostu bir yaklaşımla bir araya getirerek çocukları 21. yüzyıla hazırlıyor.

Mersin’de farklı okullarda görev yapan öğretmenler Sibel Furtana ve Esra Gültekin’in tasarlayıp uygulamaya koydukları “Earth Friendly STEM+A” projesi, Türkiye, İspanya, Slovakya, Romanya, Polonya, Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya’dan yirmi iki okul öncesi öğretmeni ve 4 – 6  yaş aralığındaki 330 öğrenciyi yenilikçi bir anlayışla bir araya getirdi. Projede yer alan minik öğrenciler  STEM+A eğitim modeliyle hem eğlenceli bir öğrenme ortamı ile  desteklendi hem de doğa dostu bir yaklaşımla öğrenmenin keyfini çıkardı.

STEM+A eğitimi ile öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor

STEM+A eğitim modeli, STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Disiplinler arası yaklaşım olan STEM uygulamaları küçük yaşlardan itibaren öğrencilerin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmeleri, temel fen ve mühendislik bilgilerine sahip olabilmeleri açısından, hızla değişen, dönüşen bilgi çağının gerekliliği olarak görülmektedir. Okul öncesi öğrencileri için STEM uygulamaları; öğrencilerin merak duygusunu arttırırken, çevrelerini tanıma, inceleme, keşfetme becerilerini geliştirmektedir. Bu model ile öğrenciler ezbere dayalı değil, yaparak, yaşayarak ve keşfederek öğreniyorlar. STEM+A modelinde ise işin içine sanat ve tasarım da giriyor. STEM+A eğitimi ile öğrenciler; problem çözme, soru sorma, analiz etme, araştırma, eleştirel düşünme ve etkili iletişim kurarak grup olabilme gibi becerilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Bu sistemde etkinlikler proje tabanlı ve çok yönlü olarak uygulanıyor. Bu sistemle çocukların merak duygusunu sürekli canlı tutarak etraflarındaki olayları araştırıp sorgulaması ve uygun çözüm önerileri geliştirmeleri amaçlanıyor. Ayrıca projenin ana teması olan, iklim değişikliği, çevre eğitimi, geri dönüşüm konuları STEM+A ile entegre edilerek öğrencilerin özellikle doğayı ve doğa materyallerini kullanarak farkındalıklarının arttırılması hedefleniyor.

Fotoğraf: Earthly Freidnly STEM+A projesi kapsamında uyulayıcılar tarafından çekilmiştir.

Projenin tasarımcılarından öğretmen Sibel Furtana projeyi tasarlarken doğal kaynakların kullanımı, iklim değişikliği, çevre eğitimi ve geri dönüşüm konularında çevre ve doğa dostu bireylerin yetiştirilmesine katkı sunabilmek amacıyla EARTH FRIENDLY STEM+A projesini oluşturduklarını dile getirdi.  Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri kapsamında çevre, doğa ve iklim konusunda bilinçli bireylerin yetiştirilmesinin dünyamız ve gelecek nesiller için büyük önem arz ettiğini ifade eden Furtana, projenin, iklim değişikliği ve doğal kaynakların kullanımı konusunda çevre – doğa dostu bireylerin yetiştirilmesine katkı sunmasının yanı sıra, 21. yüzyıl becerileri ile STEM, doğa- çevre arasında ilişki kurabilmelerini sağlayarak davranış değişikliği oluşturabilmeyi hedeflediğini belirtti.

Proje Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından örnek gösterildi

Furtana, projeyi  oluştururken, öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninde farkındalık çalışmalarının da önemli yer tuttuğunu ve böylece velilerin de öğrencilerin öğrenme süreçlerine destek olmalarını sağladıklarını ifade etti. Ayrıca,  Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı ve Çevre Mühendisleri Odası’nın desteği ile “Çevre Kirliliğinin İklim Değişikliğine Etkisi, Atık Yönetimi ve Sıfır Atık” konularında da öğretmen, öğrenci ve ebeveyn eğitimleri düzenlediklerini ve yapılan analizler sonucunda da öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerin atıkları ayrıştırma, sıfır atık, çevre eğitimi ve iklim değişikliği konularında bilgi ve donanımlarında anlamlı farklılaşma olduğunu gözlemlediklerini vurguladı.  Yapılan etkinliklerin büyük bir bölümünün doğada olmasının, çocukların toprağa, kuma ve farklı doğa materyallerine dokunmasının, incelemesinin çocukları son derece heyecanlandırdığını ve  öğrenme süreçlerini olumlu yönde desteklediğini sözlerine ekledi. Proje kapsamında, özellikle “Dünya Su Günü”, “Dünya Toprak Günü”, “Enerji, Su Tasarrufu Haftası” ve “Orman Haftası” etkinliklerine katılım sağlandığını ve işbirlikçi ve ortak ürün çıktıları da elde edildiğini belirtti.

Bu sonuçlar doğrultusunda EARTH FRIENDLY STEM+A projesi, 2021-2022 Eğitim- Öğretim yılında Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Mersin genelinde uygulanan projeler arasından “İyi Örnekler” arasına seçilerek ARGE Bülteni’nde yayınlandı.  

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.