Düşünce Tarihi Boyunca Müzik ve Müzikte Yeteneğin Geliştirilmesi

Ahmet SAY’ın “DÜŞÜNCE TARİHİ BOYUNCA MÜZİK ve MÜZİKTE YETENEĞİN GELİŞTİRİLMESİ” konularını işleyeceği konferans 30 Mart Çarşamba saat 18.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecektir.

Konferansa katılım ücretsizdir..

Ahmet Say söyleşisinde iki konuyu ele alacak:

Birinci konu, “Tarih boyunca felsefenin müzik sanatına etkileri” başlığı altında işlenecek.

Felsefenin doğuşu ile insanlıkta “müzik yapma bilinci”nin başlamasını M.Ö. 4000 yıl öncesinden itibaren günümüze değin yaşanmış felsefe okulları ve müzikteki çağ stilleri koşutunda özetleyecek olan Say, şu dönemlere ağırlık verecek:

Antik Yunan felsefesi ve müzik.

Ortaçağ karanlığında aydınlık arayışı ve kilise müziği.

Rönesans ve çokseslilik ilişkisi.

17. yüzyıl felsefesi ve Barok müziğin temel kazanması.

18. yüzyılın ortalarından başlayarak aydınlanma felsefesi ve müzikte klasisizm.

Fransız Devrimi’nin hüsranla sonuçlanması üzerine düşüncede bireyselciliğe dönüşün sanattaki yansıması olarak Romantizm.

“Eşitlik” ilkesinin uluslar için de geçerlilik kazanması sonucunda, sanatta ulusal akımlar.

Felsefe ve sanatta, 19. yüzyıl sonunda başlayan modern akımlardan günümüze uzanan çizgi.

İkinci konu, müzikte yeteneğin geliştirilmesine ayrılıyor. Özellikle çocukları müzik dersleri alan veliler için ilke ve yöntemlerin tartışılmasına yer verilecek.

Yoruma kapalı.