KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Yeni Yıl Mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, her yeni gün ve her yeni yılın yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, karamsarlığa yer olmadığını söyledi.

Akıncı, yeni yıl dolayısıyla yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, “Dünyada ve Kıbrıs’ta yaşanan tüm sorunlara rağmen, unutulmamalıdır ki her yeni gün ve her yeni yıl yeni bir başlangıçtır. Daha iyiyi, daha güzeli arama uğraşısı elbette sürecektir” dedi.

2017 yılının dünya açısından yine zor bir yıl olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ın yakın bölgesi Orta Doğu başta olmak üzere dünyada savaşların yine can almaya devam ettiğini ifade etti. Evinden, yurdundan olan Suriyelilerin dramına Arakanlı Müslümanların acılarının da eklendiğini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, ekonomik dengesizlikler ve adil olmayan paylaşımın varlığını sürdürdüğüne işaret ederek, halen özellikle savaşların neden olduğu açlık ve sefaletten kıvranan 1 milyara yakın insan bulunduğunu dile getirdi.

“Daha adil bir dünya düzeni”

Yeni yıl mesajında “Kuşkusuz ki tüm bu insanların acıları takvim yaprakları yeni bir yılı gösterdiğinde yapılacak iyi temennilerle son bulacak değildir. Bunun için bıkmadan usanmadan mücadele etmek gerekiyor” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Silahlanma yarışı yerine kaynakların iyi amaçlar için kullanıldığı barış içinde ve daha adil bir dünya düzeninin kurulabilmesi için uluslararası dayanışma ve ortak çaba kaçınılmaz bir zorunluluktur” dedi.
2017 yılının Kıbrıs sorununun çözüm çabaları açısından da çok yoğun geçen bir yıl olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:
“2016 yılı sonundan başlayarak İsviçre’ye taşınan müzakereler, Ocak ayında Cenevre’de ve Haziran sonunda da Crans-Montana’da 5’li konferansın toplanması aşamasına kadar ulaştı. BM Genel Sekreteri Guterres’in de bizzat katılımı ile stratejik bir çerçeve anlaşmasının çıkması noktasına da yaklaşıldı. Ama ne yazık ki tüm bu çabalar sonuç vermedi. Sürecin bu noktaya kadar getirilmesinde Kıbrıs Türk tarafı olarak sizler adına ortaya koyduğumuz ciddi çaba ve katkı tüm ilgili tarafların ve uluslararası toplumun gözleri önünde yer aldı. Tüm bu olumlu ve yapıcı tavrımıza rağmen sonuca ulaşılamamasının nedenleri hakkında gerekli açıklamaları birçok defa dile getirmiş bulunuyorum.”

“Önemli olan, geleceği gerçekçi zeminde planlamak”

Önemli olanın bu yaşananlardan hareketle bundan sonrası için yapılması gerekenleri, gerçekçi bir zeminde kalarak planlayabilmek olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:
“Şurası açıktır ki bundan sonrası, bugüne kadar geldiği gibi gitmeyecektir. Çünkü aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek mümkün değildir. Her zaman vurguladığım gibi Rum tarafında, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini gerçekten kabullenecek bir anlayış gelişmedikçe çözüme ulaşmak mümkün olamayacaktır ve yine daha önce altını çizdiğim gibi sonuç odaklı olmayan ucu açık süreçlerle oyalanma dönemi artık kapanmıştır. Her iki taraftaki seçim süreci tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak durumu da dikkate alarak, Kıbrıs Türk halkı adına sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye çalışacağımız kuşkusuzdur. Sizlerden onay aldığımız çerçevede çözüm odaklı siyaset anlayışından vazgeçecek değiliz ama Rum tarafının istediği gibi sonu gelmez müzakere süreçlerine sürüklenmeye de niyetimiz yoktur.”

Kıbrıs Türk tarafının gerek 2004’te ve gerekse son müzakere sürecinde üzerine düşeni fazlasıyla yapmış bir taraf olarak hala daha izolasyonlara maruz bırakılmaya devam edilmesini kabullenmenin mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu durumun devamının hiçbir haklı mazereti olmadığı gibi, uluslararası toplum bu şekilde davranmakla aslında çözüme katkı yapmamakta, Rum tarafını daha da uzlaşmazlığa itmektedir” dedi.

“Ortak akla ve işbirliğine ihtiyaç var”

Yeni yılın ortak akılla yol almaya daha çok ihtiyaç duyulacak bir dönem olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Özellikle Meclis’te yer alacak partilerin Cumhurbaşkanlığı ile istişare ve iş birliğinin büyük önemi olacaktır” ifadesini kullandı.
7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk toplumu için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Cumhurbaşkanı olarak bu seçimlerin bir tarafı olmadığım açıktır. Halkımıza verdiğim söze bağlı olarak partilere eşit mesafede tarafsız konumumu sürdürmekte kararlıyım. Bununla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzgün ve şaibesiz işleyen bir kamu yönetiminin varlığını gözetmek de sorumluluklarımdan biridir. Bu çerçevede kaynağı belli olmayan büyük paraların ve yolsuzluk iddialarının yanıtsız kalmaması ve inandırıcı açıklamaların yapılması toplumun kendi devlet organlarına karşı güven duyabilmesi açısından son derece gereklidir. Bunun ötesinde siyasetçinin ve siyaset kurumunun itibarı açısından da önemlidir” şeklinde konuştu.

“Kişisel değil kamusal çıkar ön planda olmalı”

Cumhurbaşkanı, kişisel çıkar yerine toplumsal yararı ön planda tutan anlayışların; doğayı, tarihsel ve kültürel mirası koruyan bir farkındalık ve sorumluluğun gelişmesinin en büyük dileği olduğunu söyledi.
“Kıbrıs Türk halkının kendi özgün kimliğini korumayı ön planda tutan, Atatürkçü çizgide laik, demokratik, çoğulcu, hoşgörülü bir toplumsal yapıyı gözetmek ve bu anlamda eğitim sistemimize önemle eğilmek durumundayız” diyen Akıncı, “Kıbrıs Türkünün kendi kurumlarına sahip çıkması ve bu kurumları en verimli biçimde çalıştırması, demokratik, sosyal, hukuk devleti normlarını geliştirmesi yeni dönemde ciddiyetle ele alınmalıdır” ifadelerini kaydetti.

“Olumsuzluklar kader değildir”

Trafikten çevreye, eğitimden sağlığa, gıda güvenliğine kadar pek çok konunun toplumun ortak sorunları olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm bu sorunların bilimsel yaklaşımlarla çözülebileceğini altını çizdi. Akıncı, “Ortak akılla ve el birliğiyle bu sorunların üstesinden gelebiliriz. Temiz, dürüst, şaibesiz yönetimler oluşturabiliriz. Bunu yapacak güç en başta sizsiniz, halkımızdır” dedi.
Yaşanan sorunlar ve olumsuzlukların Kıbrıs Türk halkının kaderi olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Kıbrıs sorunu bağlamında kısır döngüleri kırarak çözüm odaklı anlayışı terk etmeden ama içteki sorunlarımızın çözümünü de sadece Kıbrıs sorununa endeksleyip ertelemeden yol almak gerekmektedir. Karamsarlığa yer yoktur. Dünyada ve Kıbrıs’ta yaşanan tüm sorunlara rağmen, unutulmamalıdır ki her yeni gün ve her yeni yıl yeni bir başlangıçtır. Daha iyiyi, daha güzeli arama uğraşısı elbette sürecektir” diye konuştu.

2018 yılında Kıbrıs Türk halkına en başta sağlık, huzur ve mutluluk dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu ada topraklarında bizimle birlikte var olan başta Rum toplumu ve Maronit, Ermeni, Latin gibi farklı etnik topluluk mensuplarının da yeni yılını kutluyorum. Barış içinde daha yaşanabilir bir Kıbrıs ve bir dünya diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.