Türkiye’de İki Yeni Rüzgar Enerjisi Santrali Daha Yapılacak

Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Tarihçesi

Dünya’da yenilenebilir enerji kaynaklara ilginin artması üzerine Rüzgar Enerji Santralleri(RES) yapımı ülkemizde de yaygınlaşmaktadır. 1980’li yıllarda Elektrik İşleri Etüd İdaresi ülkemizin rüzgar potansiyelini tespit etmek amacıyla etüd çalışmaları yapmıştır. 1995 yılından itibaren bazı küçük uygulamalar Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ilk rüzgar santrali Demirer Holding’in İzmir’in Çeşme Germiyan bölgesinde kurduğu santraldir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili ilk  2001 yılında Elektrik Piyasası Kanun’u çıkartılmış; bu kanunla devletin belirli bir fiyattan alım garantisinden vaz geçmesi zaten düşük seviyede olan rüzgar enerjisi yatırımlarını durdurmuştur. Bu aşamada özel sektör kendi enerjisini üretmek amacıyla az sayıda projeler gerçekleştirmiştir.

Rüzgar enerjisinin öneminin tüm dünyada giderek yaygınlaşması üzerine resmi olarak ilk ciddi girişim 2005’de yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu’yla ortaya çıkmıştır. Bu tarihten sonra EPDK’ya (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak için yoğun başvurular olmuş ve uygun olanlar seçilerek  yapımına izin verilmiştir. Bu kanundan sonra özel sektörde ciddi yatırımlar başlamış Bandırma, Çeşme Yarımadası, Hatay, Manisa ve Çanakkale’de  santraller kurulmuştur. Halen ülkemizde 13 RES santralinde elektrik üretimi yapılmaktadır.

Türkiye rüzgar potansiyeli yüksek ülkelerin arasında yer almaktadır. Avrupa parlamentosunun belirlediği rüzgar endeksinde Danimarka 100, İngiltere 2800, Türkiye 2000 birim üzerinden ölçeklendirilmiştir.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yeni RES Açıyor

Ülkemizde rüzgar enerjisine dayalı enerji üretiminde önde gelen firmalardan birisi de Ağaoğlu Şirketler Grubu. Şirket en son yapılan ihale ile Türkiye’de bugüne kadar rüzgar yatırımı için kilovat saatine (kWh) verilen en yüksek bedel olan 5.55 kuruş ile iki yeni RES projesi kazandığını duyurdu. Grup Gökçeada ve Talıpınar RES projelerini kazanarak, portföyüne eklemiş oldu.

Gökçeada RES

Gökçeada’da RES 78 MW üretim kapasitesi ile Türkiye’nin yanında Dünya’nın da en verimli rüzgar tesisi sıralamasında yer alacağı belirtildi.Proje ile,üretilen enerji 30 km uzunluğundaki yüksek gerilimli yer altı kablosu ile Gökçeada’yı Ankara’ya bağlanacak ve yıllık 376 milyon kWh elektrik üretimi gerçekleşeceği öngörülüyor.

Tatlıpınar RES

Türkiye’nin rüzgar potansiyeli yönünden en verimli bölgelerinden biri olan Balkesir’de açılacak olan Tatlıpınar RES ise 125MW üretim kapasitesi ile yıllık 427milyon kWh elektrik üretecek. Şirket toplam 680 milyon TL yatırım yaparak hayata geçireceği her iki RES projelesini 2013 yılında devreye alınmasını hedeflediğini açıkladı.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, yaptığı açıklamada grup olarak enerjide agresif büyümeye devam edeceklerini belirtti. Hedeflerinin 2015 yılına kadar 1.000 MW kurulu güce ulaşmak olduğunu belirterek Türkiye’de 1.600 MW’lık kapasitenin artışında önemli bir rol üstlenerek 492 MW’lık güce eriştiklerini açıkladı. Rüzgar enerjisinsin hem temiz enerji olmasının yanında Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirebilecek olması nedeniyle yenilenebilir enerji alanında yeni yatırım fırsatlarını izlemeye ve değerlendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Yoruma kapalı.