Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan “Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu” 19-22 Ekim 2011 tarihleri arasında Mardin, Artuklu Üniversitesi Vali Koçaklar Konferans Salonu’nda (AKM) gerçekleştirilecektir.

Sempozyum süresince, Türk ve yabancı bilim adamları tarafından anılan proje kapsamında yürütülen arkeolojik faaliyetler ile baraj altında kalacak kültür varlıklarının korunmasına dair bilimsel tekniklerin, uygulamaların ve önerilerin sunulup, tartışılacağı 45 bildiri yer alacaktır.

İlk kez düzenlenen bu sempozyumun temel amacı; bölgede çalışan bilim adamlarının bilimsel çalışmaları ile deneyimlerin bilim dünyasıyla paylaşacağı uluslararası bir sempozyum olmasıdır.

Bildirilerin sunulması ve tartışmaya açılması, “araştırma”ya, “belgeleme”ye ve “koruma”ya yönelik bilimsel kriterlerin belirlenmesi kültür varlıkları açısından önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, geçmişteki insan yaşamı ile bıraktıkları eserlerle ilgili olarak her türlü bilgiyi sağlamak için araştırmayı, belgelemeyi ve korumayı içeren tüm bilimsel çalışmaları gelecek nesillere sunmaktır.

Sempozyumda sunulan bildiriler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayımlanacaktır.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.