10-16 Mayıs Tarihleri Arası Dünya Engelliler Haftası

fotoğraf:Pixabay-Pexels

(TİHEV) Türkiye İnsan Hakları ve eşitlik Kurumu , Engelliler Haftası (10-16 Mayıs) dolayısıyla basın açıklaması yayınladı.

BM tarafından 1982 yılında kabul edilen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası , diğer 192 üye ülkede de etkinliklerin gerçekleştirildiği bir haftadır. Bu hafta bir kutlama haftası değil, toplumun tüm kesimlerini motive eden bir haftadır. Engelliler Haftası’nda ulaşılan ve ulaşılamayan hedefler gözden geçiriliyor ve bu hedeflere yönelik yeni planlamalar yapılıyor.

Engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve politik açıdan karşılaştıkları engellere ilişkin eylemlerin planlanması, yürütülmesi ve hayata geçirilmesinde hepimize görev düşüyor. Engelli bireylerin yaşamın her alanında eşit haklara sahip olması için yapılması gerekenler ayrıcalık değildir. Bu haklar bağış da değildir. Bunlar bir toplumda her bireyin sahip olması gereken tartışılmaz haklardır.

(TİHEV) Türkiye İnsan Hakları ve eşitlik Kurumu , Engelliler Haftası (10-16 Mayıs) dolayısıyla basın açıklamasında; ”Doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar veya kaza sonucu oluşan sakatlıklar öne sürülerek, toplumsal/ yönetsel tutum ve tercihler sonucu yaşamın birçok alanında kısıtlanan ve engellerle karşılaşan kişiler, Dünya Sağlık Örgütünün güncel verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık % 16’sını oluşturmaktadır. Türkiye nüfusunun ise % 12,29’unun en az bir engeli bulunmaktadır. Ülkemizin ve dünya nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan engelli bireyler, toplumsal hayata katılma noktasında çeşitli sorunlar yaşamakla birlikte bu sorunlar arasında en temelleri; Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde sağlık, eğitim, istihdam, ulaşıma erişim, özellikle kadın engelli bireylerin maruz kaldıkları kesişimsel ayrımcılıklar ve eşitsizlikler olarak ifade edilmiştir.

Sosyal devlet olmanın gereği olarak Türkiye, engelli haklarının korunması ve geliştirilmesi için birçok norm ve mekanizmayı hayata geçirmiştir. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS) ve İhtiyari Protokol’e taraf olunmuş; ulusal düzeyde anayasa ve kanunlar başta olmak üzere konuyla ilgili birçok düzenleme kabul ya da revize edilmiştir. 7 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, engelli bireylerin topluma diğer bireylerle tam ve eşit katılımını amaçlamakta ve eğitim, sağlık, rehabilitasyon, istihdam, sosyal güvenlik ve bakım ile erişilebilirlik alanlarında düzenlemeler içermektedir.

Temel misyonu insan onurunu esas alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), engelli bireylerin, temel hak ve özgürlüklerinin etkin biçimde güvence altına alınarak toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin şekilde katıldığı bir dünya temennisiyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı kutlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.