190 Bin Sözleşmeli’ye Kadro Müjdesi

Sözleşmeli personel pozisyonunda çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla ‘’Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’’,Resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile birlikte devlette sözleşmeli olarak çalışan 4/B statüsündeki kamu personeli daimi memur kadrosuna geçebilecek.

650 sayılı devlet memurları yasasına göre 4A, 4B,4C ve 4D olmak üzere dört ayrı kategoride çalışan bulunuyor. 4A’lılar iş garantisi bulunan klasik devlet memurlarını kapsıyor. Toplu sözleşme hakları bulunuyor ancak grev hakları bulunmuyor.

4B’liler devletin ihtiyacına göre 12 aylık sözleşme ile alınıyor. Her yıl sözleşmelerinin yenilenmesi gerekiyor.  Çalışma koşulları 4A’lılarla aynı olmasına rağmen özlük hakları itibarı ile 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununa tabi bulunuyorlar. Bu kapsamda öğretmenler başta olmak üzere doktorlar, hemşireler, laborantlar ile diyanet işleri başkanlığına bağlı vaiz, kuran öğreticisi ve imam gibi çalışanlar bulunuyor. Bugün çıkan Bakanlar Kurulu kararnamesi ile yaklaşık 190 bin kişi daimi devlet memuru olma hakkı kazanıyor.

4C’liler ise daha çok mevsimlik işçilerden oluşuyor. Özelleştirme sonrası işsiz kalanların da geçebildiği bu kadronun şartları  tekel eylemlerinden sonra düzeltilmişti. Ancak bu kapsamda yaklaşık 100 bin çalışan bulunuyor. Bunlar da uzun süredir daimi devlet işçisi kadrosuna geçmek istiyor.

4B kapsamındakiler ise daimi devlet işçileri oluyor. Sendikal hakları sayesinde kamunun en iyi şartlarına sahip bu kadroda da iş güvencesi bulunuyor. Kamuda çalışan 190 bin sözleşmeli personel bu  kararname ile daimi kadro imkanı yakalayacak.

Kadroya geçmek ise isteğe bağlı olacak. 4/B’den ayrılmak isteyenler 30 gün içinde kurumlarına başvuruda bulunacaklar. Kurumlarda 60 gün içinde geçişlerini sağlayacaklar. Mevcut haklarından hiç biri kayıp olmaksızın yeni kadrolarına geçebilecekler. Resmi Gazete’ nin bu günkü sayısında yayımlanan kararda sadece 4/B personeli 4924 sayılı kanuna tabii sağlık personeli de daimi devlet memuru kadrosuna geçebilecek. Bunlar arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı dispanserlerde çalışan hemşireler ile aile hekimleri de kadroya geçebilecek.

Fakat Milli Eğitim Bakanlığında 70 bin sözleşmeli öğretmen kadroya geçerken yeni atanacak 15 bin sözleşmeli öğretmenin durumu kafaları karıştırdı.Ancak alınacak 15 bin öğretmenin özellikle Doğu ve Güneydoğu’da öğretmen açığını kapatacağı tahmin ediliyor.

Yoruma kapalı.