3 KHK Daha Yayımlandı!

resmi gazete

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazetenin mükerer sayısında yayımlanan kararnamelere göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 149 asker görevden alındı, Sağlık Bakanlığı’ndan 838 personelin ilişiği kesildi, 649 akademisyenin görevine son verildi, 20 ilde 83 dernek ve vakıf kapatıldı.

Açıklanan KHK ile birlikte ilkokul mezunlarına uzman onbaşı ve uzman çavuş olabilme imkanı getirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte polis, internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek.

Terör veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen ya da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar sebebiyle el konulan, silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemeleri delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilecek.

Türk Ceza Kanununun bazı suçlarda Bakanlıkça Resmi Gazete’de yapılan yurda dön ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönülmeme halinde, bu kişilerin Türk vatandaşlıkları Bakanlar Kurulu kararıyla iptal edilebilecek.

Yeni teşkilat yapılanmasına uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bütün araçların tescilleri Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılabilecek.
Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Polis ve jandarma” ibaresi “Polis, jandarma ve sahil güvenlik” şeklinde değiştirildi.

10 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbeleri alındı
OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya meslekten çıkarılan biri 1. sınıf, biri 2. sınıf, 3’ü 3. sınıf emniyet müdürü, 2’si komiser yardımcısı ve 3’ü polis memuru olmak üzere 10 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbeleri alındı.
OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre; Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, TBMM kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilecek.

Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak
Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak. Valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, daha önce ilgili maddeler çerçevesinde görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek.

Yedek subay okulu öğrencileri, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında okuyanlar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi fakülte ve yüksekokullarında okuyanlar, üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına öğrenim görenler ya da kendi hesabına öğrenim görmekte iken Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler, Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekte iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görmeye devam edenler, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Milli İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenler ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlar sigortalı sayılmamış olup bu öğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle bu Kanun kapsamındaki terör eylemlerinde hedef alınarak hayatını kaybedenler ile yaralanan veya engelli hale gelenlerden ilgili mevzuatına göre malullük aylığı bağlanması koşullarının oluştuğu tespit olunanların kendileri, bunların eş, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamına giren çocukları da düzenlenen haklardan yararlandırılacak. Aynı sebeplerle hayatını kaybedenlerin veya bu fıkra kapsamında malul olması sebebiyle aylık almakta iken hayatını kaybedenlerin dul aylığına müstehak eşi, ana ve babaları ile yetim aylığına müstehak çocukları aylık bağlanması hakkından yararlandırılacak.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.