ABD’nin Yaptırım Kararına Türkiye’den Sert Tepki

ABD Temsilciler Meclisi’nde Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarı ve 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıyan karar tasarısının kabul edilmesine Dışişleri’nin tepkisi sert oldu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan karara tepki geldi ve sert açıklamada bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada;

“ABD Temsilciler Meclisi’nce bugün kabul edilen (Ermeni iddiaların ilişkin) kararı reddediyoruz. Barış Pınarı Harekatımız gerekçe gösterilerek ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesini şiddetle kınıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nı engelleyemeyerek, Türkiye’den bu yolla intikam almaya çalışmalarının yanılgı olduğunu belirtilerek, “Bu kararın Türk Hükümeti ve halkı nezdinde hiçbir geçerliliği ve  hükmü bulunmamaktadır.” denildi.

“ABD’deki Ermeni lobisi ve Türkiye aleyhtarı çevreleri memnun etmeye  yönelik siyasi bir adım olmanın ötesinde bir anlam da taşımamaktadır. Tarihin  meclislerin siyasi hissiyatına göre şekillendirilmeye çalışılmasından daha vahim  bir yanılgı olamaz.”  ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi Sözleşmesi hükümleriyle bağdaşmayacak şekilde soykırım suçlamasında bulunan kararın, ABD hukukuna ve uluslararası hukuka da aykırı olduğu belirtilerek,
“Uluslararası hukukta  1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımlayan bir karar bulunmamaktadır. Aksine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konunun meşru bir tartışma konusu olduğunu  hükme bağlamıştır. Söz konusu dönemde vuku bulan gelişmeler siyasetin değil tarih  biliminin alanıdır.” denildi.

Türkiye’nin “Ortak Tarih Komisyon” kurulması yönünde 2005 yılında yaptığı önerinin Ermenistan tarafından reddedildiğini hatırlatarak, “Uluslararası ve bölgesel güvenlik bakımından fevkalade hassas bir  dönemde alınan, Türkiye ve ABD ilişkilerini zora sokmaya yönelik bu kararın  ABD’nin ulusal çıkarlarına verdiği ve vereceği zararların takdiri Amerikalı  siyasetçi ve yöneticiler ile ABD halkınındır. Öte yandan, ABD Yönetimi’nin 1915  olayları konusundaki tutumunda bir değişiklik olmaması da not edilmiştir.  Şüphesiz bu karar ABD Temsilciler Meclisi’nin saygınlığına gölge düşürdüğü gibi,  Türkiye kamuoyundaki ABD algısına da olumsuz yansıyacaktır. Türkiye ve ABD  arasındaki müttefiklik bağının ve dostane ilişkilerin devamına destek veren  Amerikalı dostlarımızın bu vahim hatayı sorgulayacaklarına ve sorumlularının ABD  halkının vicdanında yargılanacağına inanıyoruz.” açıklamasında bulunuldu.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.