Akbank Oda Orkestrası ile Rokoko: Yeni bir Zerafet

Rokoko” sözcüğü, bütün sanat dallarında 18. yüzyıl boyunca görülen bir estetik değişimin genel adı olmakla birlikte müzikte Barok ile Klasik çağlar arasında bir geçiş dönemi için kullanılagelmiştir. Simetri anlayışının arka planda bırakılarak daha süslü ve oynak unsurların görülmesi ve dolayısıyla barok ağırbaşlılığın yerine geçen bir zerafet anlayışı, “Rokoko” müziğin temelini oluşturmuştur.

Akbank Oda Orkestrası Nisan ayı konserlerinde Rokoko döneminin yalnızca kendisini değil, çağlar boyunca çok farklı yansımalarını da ele alıyor.

Barok ustaların en büyüğü Johann Sebastian Bach’ın oğulları klasik çağa geçişin en önemli temsilcileri olarak görülür. Johann Christian, mesleki yaşamının büyük kısmını geçirdiği İngiltere’ye atfen, “Londra’lı Bach” diye hatırlanır. Barok çağın simetri anlayışının bir ifadesi olan “çift orkestra” kavramı, orkestranın bu sezonunda birden fazla eserde ortaya çıkmıştır. Ancak  konserin başlangıcındaki Senfoni, bestecinin Rokoko yaklaşımını da ortaya koyuyor.

Yeni ve zarif üslup, Haydn’ın erken dönem eserlerinde belki de zirvesine ulaşıyor. Ancak 1960’lı yıllarda yeniden keşfine rağmen viyolonsel için yazılmış en popüler eserlerden biri haline gelen do majör konçerto, ikinci defa Akbank Oda Orkestrası’nın konuğu olan efsanevi viyolonselist Natalia Gutman’ın konserlerde seslendireceği tek eser değil.

Programın ikinci yarısı, Rokoko döneminin çok farklı coğrafya ve tarihlerde etkilediği iki eserden oluşuyor. Rokoko sözcüğünü gündemde tutan en ünlü eser şüphesiz, Çaykovski’nin 18. yüzyıl havasını yansıtan bir tema üzerine çeşitlemeleri. Gutman’ın önemini ve günümüz viyolonselcileri içinde ayrıcalıklı yerini ifade etmesi için ideal bir araç olan  ve bestecinin dönüştürücü dehasının en güzel örneklerinden olan Çeşitlemeler, bu konserlerde alışılmış şeklinin aksine orijinal haliyle sunuluyor.

İzlenimci akımın önemli temsilcisi Maurice Ravel, Fransız müzik tarihinin en parlak dönemlerinden birine, Rokoko üslubun bu ülkedeki öncülerinden sayılan François Couperain’in dünyasına orkestralama sanatındaki eşsiz ustalığını da sergileyen zarif ve renkli bir Süit ile saygılarını sunuyor.

Caddebostan Kültür Merkezi

Haldun Taner Sok. No.11 Caddebostan
20 Nisan 2011, Çarşamba
Sohbet: 20.00
Konser: 20.30

Şef: Cem Mansur
Solist: Natalia Gutman, viyolonsel

Yoruma kapalı.