AYM, Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisini iptal etti!

AYM, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, KHK ile Merkez Bankası başkanı değiştirme yetkisini oybirliğiyle iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini iptal etti.
TBMM’den yetki alınmadan yapılan bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmeden Anayasa Mahkemesi’nin kararı, Resmî Gazete’nin 4 Haziran 2024 tarihli sayısında yayımlandı.
Yüksek Mahkeme, kararnamenin 151. maddesinin (h) bendiyle 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasının iptal istemini inceledi. Söz konusu fıkrada, “Merkez Bankası Başkanının (Guvernör), Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıllık bir dönem için atanacağı, bu sürenin sonunda yeniden atanabileceği”nin hüküm altına alındığı ancak dava konusu kuralla anılan fıkranın yürürlükten kaldırıldığı hatırlatıldı. Kararda, “Merkez Bankası Başkanının görev süresini düzenleyen hükmün yürürlükten kaldırılmasını öngören kural, Anayasa’nın kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa’nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın mülga 91. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.” tespiti yapıldı.
Oybirliğiyle alınan karar 12 ay sonra yürürlüğe girecek.

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi (AYM), üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Mahkeme, rektör atamalarının kanun hükmünde kararname ile yapılamayacağına işaret ederek, yeni bir düzenleme için bugünden itibaren bir yıl süre tanıdı.

CHP’nin 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davaya ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi, rektör atamalarına ilişkin KHK hükmünün iptaline karar verdi ve iptal kararın bugünden itibaren 12 ay sonra yürürlüğe girmesine de karar verdi. Mahkeminin iptal gerekçesinde, şu değerlendirme yapıldı:

”Dava konusu kuralla YÖK’ün rektör atama sürecinde; devlet üniversiteleri yönünden aday gösterme, vakıf üniversiteleri yönünden mütevelli heyetinin teklifine olumlu görüş verme şeklindeki rolüne son verilmek suretiyle rektör atama usulü değiştirilmiş ayrıca atanma şartları, görev süresi gibi rektör atanmasına ilişkin hükümler madde metninden çıkarılmıştır.

Devlet üniversitelerine rektör atanma şartlarında değişiklik öngören kural, Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Dördüncü Bölümü’nde yer alan kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa’nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır.”

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.