Banka Promosyanlarının Tamamı Çalışan Personele Verilecek

Eğitim-Bir Sen’in Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlülüne açmış olduğu;Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü promosyon genelgesinin ‘‘Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamı personele dağıtılacaktır.’’ Hükmüne yer verdiği halde dava konusu protokolde promosyon tutarının toplam miktarının yüzde 25’inin, daha sonra bu miktar artırılarak yüzde 30’unun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hesabına aktarılması sonucu, söz konusu işlemin iptaliyle ilgili Isparta İdare Mahkemesi’ne açtığı dava karara bağlandı. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işlemi Isparta İdare Mahkemesi’nce oybirliği ile iptal edildi. Mahkeme kararında Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından banka promosyonlarıyla ilgili 27 Ocak 2010 tarih ve 367 sayılı işlem ile yayımlanan 2010/08 sayılı genelgeye göre 1 Şubat 2010 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumların bankalarla yapacağı ‘‘Maaş Ödeme Protokollerine’’  bağlı olarak edinilecek parasal kaynakların tamamının çalışan personele dağıtılmasına karar verildiği ifade edildi.

Kararda, “Diğer taraftan dava konusu edilen protokolün onay tarihi olan 10.08.2010 tarihinde yürürlükte olan 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin değişik 4. maddesi ile de banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılacağı kurala bağlandığı anlaşılmış olup Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Bankası arasında maaş protokolü yapılmasına ilişkin 05.08.2010 tarihinde imzalanıp 10.08.2010 tarihinde onaylanan komisyon kararında aksi yönde düzenlemelere yer verildiği görüldüğünden, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.” İfadelerine de yer verildi.

Daha önce Başbakanlık Genelgesi’nin 4. maddesinde yer alan ibarede, “Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından banka promosyonları ile ilgili olarak Başbakanlık Genelgesi’nin banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılacağı genel ilke olmak üzere, toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere Komisyon’ca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabilecektir’’denilmekteydi. Ancak banka promosyonlarının tamamının personele dağıtılmasının esas, üçte birini geçmeyecek şekilde ihtiyaçlarda kullanılmasının ise istisna olması gerekirken, bu istisna kaide haline dönüşmüştür.

 

 

 

 

 

 

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.