Çin Kültürünü Yaratmak İçin Tanrılar Tarafından Gönderilen Fu Xi

Çin tarihine göre, cennetten gelen tanrılar Nu Wa tarafından hazırlanan kültürü doğrudan Çinlilere sundu. Çin becerilerini geliştirmek, tabiat bilinçlerini artırmak, yaşamak için temel bilgi ve becerileri öğretmek için dünyaya gönderilen en tanınmış iki ilahi varlık Fu Xi ve Shen Nong’dur. Bir zamanlar insanoğlu tanrılar ile birlikte yaşardı ve Çin kutsal toprak olarak anılırdı. O zamanlar Çin düşüncesi çok basitti. Aç hissettiklerinde yemek ararlardı, doydukları zaman da kalan yemekleri atarlardı.

Fu Xi, Çinlilere balık tutmak için ağ yapmayı öğretti. Bu sayede, insanlar üretken olmaya başladı. Fu Xi, ayrıca insanlara hayvan evcilleştirmeyi öğretti, bu sayede çiftliklerin temeli atıldı. Bunun yanında evlilik düzenini Çin toplumuna tanıttı. Fu Xi dünyaya gelmeden önce insanlar yakın akrabaları ile birlikte oluyor ve çocuklar babalarının kim olduğunu bilmeden anneleri ile yaşıyorlardı.

Fu Xi birliktelik kavramını değiştirdi, evlilik sistemini ve düğün olayını kurumsallaştırdı.

Fu Xi, ayrıca “Quipe – kayıt tutma” sistemi olan ip bağlama yöntemi yerine “Shu Qi” tahta üzerine oyma sistemini yarattı. İnsanlık kanunlarını yarattı, coğrafi yönetim sistemini kurdu ve kamu yönetiminde çalışacak yöneticileri tayin etti. Bu, ileriki kuşaklar için de bir model oldu. Fu Xi, Çinlilerin gök olaylarını anlama ve tanrıların ayarlaması felsefesine olan inancının özü olan trigramların yaratıcısı olarak kabul edilir.Bu doğrultuda, Çinliler cennet ve tabiata saygı ile ibadet eder çünkü kendi kültürlerinin Tanrılar tarafından verildiğine ve kutsal kültür özelliği taşıdığına inanırlar.

Geleneklere göre, Çinlilere tarım aleti üretmeyi, toprak ıslah etmeyi ve bitki yetiştirmeyi Shen Nong öğretmiştir.

Tanrıların yardımı sayesinde antik Çin dönemi insanlarının yaşam kalitesi artmış, doğa ile mücadele etmeye ve temel insan davranışları sergilemeye başlamışlardır. Bu sayede masum Çinli yavaş yavaş güçlenmeye başlamış ve erken uygarlık çağına geçiş yapmıştır.

Yoruma kapalı.