Çin Tıbbı’nın Temel Kavramları -1

YİN – YANG

Yin dişilik, Yang erkeklik olarak tanımlanabilir. Yin ve Yang teorisine göre evrendeki her şey zıtlarıyla varolur, birbirini tamamlar böylece hayat akışı sağlanır. Hiçbir zaman tek başına yin veya tek başına yang varolamaz. Gece ve gündüz 24 saatlik bir günü tamamlar, gençlik ve yaşlılık bir ömrü tamamlar..

Yin ve Yang birbirlerini karşılıklı oluştururlar, birbirinden ayrılamaz birbirlerini tamamlarlar ve karşılıklı kontrol ederler ve birbirlerine dönüşürler.

Ağır ve hafif birbirlerine tabidir.

Uzun ve kısa birbirlerini ölçer, denetler.

Yüksek ve alçak birbirlerine yaklaşır.

Önce ve sonra birbirlerini takip eder.

Çin tıbbının en önemli kavramı Yin ve Yang’ın denge unsurudur. Denge içinde olan yin yang sağlık demektir. Yin ve yang’ın dengesi bozulduğunda ise hastalık ortaya çıkar.

 Yin: Boş Pasif,soğuk,kronik Gece,kış Islak, ağır karanlık Yukarı doğru, içeri, ön Beslenme Öz Kitle

Yang: Dolu Aktif, sıcak,akut Gündüz, yaz Kuru, hafif, aydınlık Aşağı doğru, dış, arka Koruma Fonksiyon Hareket

BEŞ ELEMENT

Yin ve Yangın karşılıklı ilişkisinden beş element (beş evrensel enerji kuvveti) doğmuştur.

Beş element Ateş, Toprak, Metal, Su ve Odun’dur.

Beş elemente tekabül eden bazı hastalıklar şöyledir;

Ateş (Uyku bozuklukları) Toprak (Mide hastalıkları) Metal (burun ve sinüs hastalıkları)

5 element prensibi ile dünyada gözlemlediğimiz her şeyi, organları ve meridyenleri, duyu organlarını, dokuları, beden fonksiyonlarını kategorize edebiliriz. Bozukluklar, fonksiyon bozuklukları, yakınmalar veya hastalıklar bize o elementteki Yin-Yang dengesizliği hakkında fikir verir.

ORGANLAR (ZANG FU)

Fu organlar atölye işlevi yapan içi boş organlardır: mide, ince bağırsak, kalınbağırsak, idrar kesesi, safra kesesi. Atölye organları veya üretim organları besinleri dirimsel enerjiye dönüştürürken gerekli malzemeyi dışarıdan alırlar. Besinlerin emilimini, parçalanmasını, sindirilmesini, atıkların elenmesi ve çıkarılması işlerini düzenlerler. Altıncı atölye üçlü ısıtıcı fabrikaya ısı üretir; solunum, sindirim, ürogenital, sistemler için enerjiyi üretir. Tüm bunlar yang işlevlerdir.

Zang organlar hazine işlevi yapan içi dolu organlardır: akciğer, karaciğer, kalp, dalak, böbrek. Hazine organları veya depo organlar altı atölye organ tarafından getirilen madde ve dirimsel enerjiyi arıtma, koruma, yoğunlaştırma, depolama ve yeniden dağıtma görevini üstlenmişlerdir. Altıncı hazine perikart kan dolaşımı, atardamarlar ve toplar damarlarla ilgilidir. Tüm bunlar yin işlevlerdir.

Sizin için seçtiklerimiz;

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.