Çin Tıbbı’nın Temel Kavramları -2

BEDENİN YAŞAM İÇİN GEREKLİ MADDELERİ

Geleneksel çin tıbbına göre bedenin denge ve armonisini; sağlıklı durumunu kanallar ve yan dallarında dolaşan hayati maddeler sağlar.

CHİ

Chi yaşamda var olmanın esasıdır. Yaşam enerjisi, yaşam gücü anlamına gelir. İnsan zihninin ve bedeninin çalışmasını kontrol eder. Chi üç ana kaynaktan oluşur: doğumla gelen öz, soluduğumuz hava ve yediğimiz besinler.

Chi’nin bedende kanallarda, meridyenlerde dolaştığı kabul edilir. Meridyenler bir organ veya organ sistemine karşılık gelir. Her organın kendisine özgü karakteristik chi’si vardır. Karaciğer chi’si, böbrek chi’si gibi.

Chi bedendeki istemli ve istemsiz hareketlerin kaynağıdır. Nefes, bağırsak hareketleri, kan dolaşımı, kasların çalışması gibi. Chi bedeni ısıtır. Psişik aktivite ve canlılığı sağlar. Bilinç, dikkat, düşünme gibi. Besinlerin ve sıvıların sindirimi, taşınması ve dönüşümünü sağlar. Dış zararlı etkenleri dışarıda tutar. Kanı ve sıvıları saklar ve korur.

ÖZ (jing)

Jing atadan gelen öz ile hava ve besinlerle kazanılan enerjinin bileşimidir. Jing’in yin bölümü üreme ve dokuların yenilenmesinden sorumludur. Jing bedenin büyüme ve gelişmesini düzenler. Ruhsal aktivitenin ve böbrek yang’ının temelidir. Beyin, kemik, kemik iliği, xue ve

spermanın esasıdır. Jingin yang bölümü ısıtma, hareket ve aktifleştirme proseslerinden sorumludur.

KAN (xue)

Kan (xue) bedenin en önemli sıvısıdır. Bildiğimiz kanın tam olarak eşiti değildir. Kan kemik, sinir, kas, ve organların oluşumu için temel unsurdur. Bedeni besler, dokuları nemlendirir. Kan yuan chi ve beden sıvılarından oluşur.

 SIVI (jin ye)

Beden sıvıları veya salgıların ince berrak ve kalın yoğun olarak iki formu vardır. Jin ince berrak bölüm wei chi ile beden yüzeyinde dolanır, cilt ve kasları, duyu organlarını nemlendirir ve besler. Gözyaşı, tükrük, ter ve açık balgam gibi. Ye kalın yoğun bölüm yuan chi ile beden

içlerinde dolanır, iç organları eklemleri, kemik iliğini nemlendirir. Safra, eklem sıvısı gibi. Yuan chi, jing ve kan birbirlerine ve beden sıvılarına dönüşürler.

ENERJİ KANALLARI, MERİDYENLER

 

“Chi” enerjisi aynı damarlar gibi ancak fiziksel gözle görülemeyen meridyenler aracılığı ile tüm hücre ve organlara dağıtılır. Buna şimdiki terminoloji ile biyoenerji diyebiliriz. Bu yaşam enerjisi meridyenlerde 24 saat dolanır. Her bir meridyen ve ona bağlı organların chi tarafından yaklaşık 2 saat etkilenme süresi vardır. Bu enerji sırayla bir meridyenden diğerine geçer ve devamlı hareket halindedir. Yavaşladığında, tıkandığında, çok hızlı dolaştığında, eksikliğinde ya da belli bir organda toplandığında enerji bedeninde anormallik olarak ortaya çıkar.

Bu durum durugörü, durusezi gibi beş duyu ötesi yetenekleri gelişmiş kişiler tarafından görülebilir ve hissedilebilir. Akıcılığını kaybetmiş meridyen normal haline getirilmedikçe, o meridyenin kontrol ettiği fiziksel doku ve organlarda fiziksel ve/veya zihinsel rahatsızlık ve devamında hastalık ortaya çıkar.

Geleneksel Çin Tıbbı’na göre enerji bedenimizde 14 adet meridyen vardır ve genellikle ilgili organlar ile adlandırılırlar. Bunlar ; Yöneten Damar, Alıcı Damar, Akciğer, Dalak, Kalp, Böbrek, Perikard, Karaciğer, Kalın Bağırsak, İnce Bağırsak, Mide, Mesane ( İdrar Kesesi ), Safra Kesesi ve Üçlü ısıtıcıdır.

24 saat içindeki döngüleri ise ; “Akciğerden K.Bağırsağa, K.Bağırsaktan Mideye, Mideden Dalağa, Dalaktan Kalbe, Kalpten İ.Bağırsağa, İ.Bağırsaktan Mesaneye, Mesaneden Böbreğe, Böbrekten Perikarda, Perikarddan Üçlü Isıtıcıya, Üçlü Isıtıcıdan Safra Kesesine, Safra Kesesinden Karaciğere ve Karaciğerden Akciğere” şeklindedir.

Meridyen tedavisinin dayandığı temel ilke kutupsallıktır. Tüm enerjiler üç kutba bağlıdır. Bunlar; yin, yang ve nötrdür. Yang enerji pozitif, aktif ve elektrikseldir. Yin ise negatif, alıcı ve manyetiktir. Yang meridyenleri yöneten ve nötr olan yönetici damardır. Yin meridyenleri yöneten ise yine nötr olan alıcı damardır. Yin ve Yang birbirine zıt ancak birbirini tamamlayan güçlerdir. Yang meridyende olan bir rahatsızlığı ona zıt kutuptaki Yin meridyenin enerjisini tetiklemeyle şifalandırmak olasıdır. Ayrıca bir çok durumda rahatsız olan meridyendeki sorun, ondan bir önceki meridyenle ilgili de olabilir.

Sizin için seçtiklerimiz;

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.