Çin Yazı Karakteri: 農 (nóng) – Tarım

農 (nóng) tarım veya çiftçilik

Çin karakterinde (nóng) tarım veya çiftçilik olarak kullanılmaktadır. Bir fiil olarak toprağı işlemek, arazinin bakımı veya tarımla meşgul olmayı ifade eder.

bir ideogrammatik, Çince karakterlerden yeni bir içerik oluşturmak için benzer veya farklı anlamlar ile iki veya daha fazla karakterden oluşan bir tür bağlantıdır.   içindeki (chén) alt kısımda yer alan karakter sabahı temsil etmek için kullanılan bir piktogram karakteridir ve bir adamı çapayla gösterir, ayrıca (qǔ, qū) üst kısımda görülen (tián), tarlayı temsil etmek için kullanılan bir piktogram karakteridir.

İkisi birlikte tarım sektörü ve çapa yardımıyla tarlada çalışan bir tarım üreticisi fikrini anlatır.

içeren kavram örnekleri: 農夫 (nóng fū), bir çifci;  農民 (nóng mín) çiftçilik veya tarla ve 農場 (nóng chǎng), bir çiftlik veya büyük çiftlik; 農村 (nóng cūn), bir köy, kırsal alan veya bölge ve 農業 (nóng yè), tarım sektörü.

Geleneksel Çin takviminde (nóng lì) , kelimenin tam anlamıyla “tarım takvimi” olarak adlandırılır. Ayrıca  (yīn lì), “Ay takvimi”; (jiù lì), “eski [eski stilde] Çin takvimi” ve (xià lì), ”yaz takvimi” olarak adlandırılır.

不違農時 (bù wéi nóng shí), kelimenin tam anlamıyla “yetiştirme mevsimini karşılamamak”, çiftçiye dikim sezonu kaçırmaması için işini mevsiminde yapmasını tavsiye eder.

Bu terimin anlamı, tarımsal üretimdir ve  çiftçilerin karşı karşıya oldukları zorluğu, endişeyi ve bakımı ifade eder.

Cindy Chan, The Epoch Times

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.