Çocuğum Okula Hazır mı?

resim-16-150x150Bu  soru , okul çağına  gelmiş çocuğu olan ebeveynlerin  sıkça sordukları sorulardan biridir . Çocuklarının okula hazır olup olmadığını merak ederler.  Kaygıyla  karışık bu merak  duygusu  onlarda biraz da korku uyandırır. Çocuklarının okulda başarısız olacağı korkusu. Şüphesiz  bu konuda kaygı duymakta pek de haksız değiller. Bunun sebebi   okul olgunluğu konusundaki bilgilerden yoksun olmalarıdır.

Anne karnından başlayıp , doğumla devam eden yaşam süreci boyunca insan sürekli gelişir. Bu gelişim ve olgunlaşma süreci çeşitli öğrenme deneyimlerini içermektedir. Aile ortamı  bu deneyimlerin yaşandığı ilk ve en önemli yeri oluşturmaktadır. Bebek annesi tarafından  emzirilirken hem  fiziksel hem de duygusal ve hem de sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bunu izleyen çocukluk döneminde de ilk kez   karşılaştığı aile bireylerinin  etkileşimiyle  kişiliği  şekillenmeye  başlamakta , aile içinde yaşadığı deneyimler onun gelecek yaşantısında temel oluşturabilmektedir. Okul  öncesi dönemde çocuğa sağlanan zengin çevre , onun zihinsel gelişimini olumlu yönde etkilemektedir.

Her adımı belli bir  olgunluğu gerektiren büyüme ve  olgunlaşma süreci  , her çocuk için farklı bir yol izlemektedir.  Olgunlaşma  yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Çocuk belli bir olgunluğa geldiğinde bazı becerilere  sahip olabilmektedir. Belli bir olgunluğa gelmeden yürüyememekte  ve konuşamamaktadır. Bu durum okul çağına gelmiş çocuklarda  da görülmektedir. Bazı çocukların okula başlamadan  okumayı öğrenmesi gibi  bazılarının da okula başladığı halde okumayı öğrenememesi  sıklıkla rastlanan bir durumdur. Her iki durumda da çocuklar  bu konuda bazı kaygılar yaşamaktadırlar.  Çocukların  bu kaygılarını en aza indirmek gerekmektedir. Çocuklar yeterli olgunluğa geldiklerinde  bu kaygılar yerini öğrenme isteğine bırakacaktır.

Çeşitli  araştırmacı ve yazarlar  ilkokula başlamak için  “ doğumdan sonra anneden ikinci  kez ayrılışı- kopuşu” diye söz ederler. Bu  ayrılış  bazı çocuklarda   kolaylıkla  , severek isteyerek  herhangi bir sorun  çıkmadan gerçekleşir. Bazı  çocuklar  ise  tam tersine  anneden ayrılmada  , söyleneni yerine getirmede , arkadaşlarına ve öğretmenine alışmakta zorluk çekerler. Bu  çocukların okula uyum  sağlayabilmeleri için ötekilerden  daha fazla zaman  , anlayış ve  yardıma ihtiyaçları vardır.  “Okula başlama  olgunluğu”    ya da  “hazırlık” (readiness) kavramı  işte  bu aşamada söz konusudur.

Bütün çocuklar aynı zamanda okula hazır olmayabilirler.  Farklı eğitim programlarıyla  bu sorun giderilebilir. P ek çok ülkede  yapılan araştırmalar sonucu okul olgunluğu konusunda  bazı testler geliştirilmiştir. Çocuklar okula başlamadan önce  çocuklara uygulanan  testler  sonucunda ,daha sonra ortaya çıkabilecek sorunlar  önlenebilmekte  , çocukların bir hayat boyu sürecek  eğitim maratonuna sağlıklı ve korkusuzca başlamaları sağlanmaktadır. Ülkemizde  çocukların okul hazırlığı  ya da okul olgunluğu  konusunda yapılan araştırma parmakla sayılabilecek kadar azdır.  Bu nedenle sadece yaş kriteri göz önüne alınarak  çocuklar okula başlamakta  fizikselzeka , duygusal ve çevresel faktörler göz ardı edilmektedir.

Eğer çocuk okula hazır değilse  bu hem ülke hem de çocuk açısından  kayıplar getirmektedir. Çocuk kendisine sağlanan  imkanlardan yararlanamamaktadır. Çünkü henüz o olgunluğa gelmemiştir. Bu onda yetersizlik duygusu uyandıracak  daha  eğitim sürecinin başında   başarısız olacaktır. Oysa  çocuklara  uygulanacak  bazı testler sonucunda  çocuğun okula hazır olup olmadığı saptanabilir  ve çıkabilecek sorunlar önlenmiş olur.

Semra Şener

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.