Davaların Ne Zaman Biteceği Artık Bilinecek

Fotoğraf:İHA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla başlatılan “Yargıda Zaman Yönetimi” hayata geçiyor. Dava açan vatandaşlar artık davasının ne kadar sürede bitebileceğini önceden öğrenme imkanına sahip olacak.

Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü girdi. Yönetmeliğe göre soruşturma, kovuşturma veya yargılama türleri ile bunlara ilişkin hedef süreler, Hakimler ve Savcılar Kurulunun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek. Hedef süreler belirlenirken adli istatistiklerde gösterilen ortalama soruşturma, kovuşturma veya yargılama süreleri, fiilen görev yapan hakim ve cumhuriyet savcı sayısı, her bir daire, mahkeme, hakim veya cumhuriyet savcısına düşen derdest dosya sayısı veya puanı, soruşturma veya yargılama usul kuralları dikkate alınarak belirlenecek. Belirlenen hedef süreler Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilan edilecek ve cumhuriyet başsavcılıkları ile Adalet Komisyonu başkanlıklarına gönderilecek. Hakim ve cumhuriyet savcılarının terfilerinde belirlenen hedef sürelere uyup uymadıkları da dikkate alınacak.

Vatandaş bilgilendirilecek

Cumhuriyet başsavcılıklarında kayıt numarası alan soruşturma dosyalarında, ilgilinin bizzat sözlü veya yazılı müracaatı halinde hedef süreyi içeren belge soruşturma bürosunca verilecek. Ceza mahkemelerinde sanık, müdafi veya kanuni temsilcisine iddianame ekinde hedef süreyi içeren belge gönderilirken, şikayetçi, mağdur, suçtan zarar gören, malen sorumlu veya vekiline ise duruşma gününü bildiren çağrı kağıdıyla gönderilecek. Yönetmeliğe göre hedef sürelerin belirlenmesine ilişkin düzenleme 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacak.

“Dava açan vatandaşlarımız, davasının ne kadar sürede bitebileceğini önceden öğrenme imkanına sahip olacak”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanması ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Türkiye’de uzun yargılama süreleri eleştirilere neden olmaktadır. Bu düzenleme ile birlikte Hakimler ve Savcılar Kurulunun görüşü alınarak soruşturma ve kovuşturmaların ne kadar sürede biteceğine ilişkin hedef süreler belirlenecek. Dava açan vatandaşlarımız, davasının ne kadar sürede bitebileceğini önceden öğrenme imkanına sahip olacak. Bu önemli bir adımdır. Vatandaş şikayette bulunduğu, savcılığa dilekçesini verdiği zaman kendi şikayetinin kaç gün içerisinde iddianameye dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğine dair belge kendisine verilecek. Dava açtığı zaman davasının kaç gün içinde biteceğine dair belge verilecek. Böylelikle yargı görevi yapan hakimlerimiz ve savcılarımız, mahkemelerimiz vatandaşa karşı işi zamanında bitirme konusunda taahhüde girmiş olacak, vatandaşlarımız da bu taahhüdün takipçisi ve denetçisi olacaktır. Yargıda zaman yönetimi bitmeyen davaları çabuk bitirme, makul sürede yargılama bakımından da son derece önemli sonuçlar doğuracaktır.”

İHA

 

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.