DİSK Asgari Ücret Talebini Açıkladı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2021 yılı asgari ücret talebini açıkladı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Karaköy TMMOB Büyükkent Şubesi’nde düzenlenen toplantıyla asgari ücret raporunu açıkladılar.

DİSK Banşkanı Arzu Çerkezoğlu’nun açıklamaları şöyledir :

“Salgın döneminde asgari ücret farklı hesaplanmalıdır, vergi ve kesinti yükü kesinlikle ortadan kaldırılmalı, brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir. 2021 asgari ücreti Kovit-19 salgının hanelere getirdiği gelir kaybı ve yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bütçeden özellikle pandemi sürecinde asgari ücrete nakit desteği mutlaka sağlanmalıdır, bu sosyal devletin gereğidir. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır ve bütün ücretlerin asgari düzeyindeki miktarı da yine vergiden muaf tutulmalıdır. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır.

Rakam konusunda kuşkusuz bütün konfederasyonların farklı hesaplamaları olabilir. Biz DİSK olarak 3 farklı hesaplamayla asgari ücrete ilişkin belirlemelerimiz yaptık. Hem milli gelir artışını hem yoksulluk sınırını, hem de TÜİK’in belirlediği asgari tutarlar üzerinden hesaplama yaptık. Ve bu 3 hesaplamanın ortalaması olarak diyoruz ki; 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır.”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık’ta yapıldı.

İkinci toplantı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık’ta yapacak.

Üçüncü toplantı ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık’ta gerçekleştirecek.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.