Dünya İnsan Hakları Günü Tarihi

Dünya İnsan Hakları Günü olarak ilan edilen 10 Aralık niçin kutlanıyor? İşte tarihçesi…

2. Dünya Savaşı’nın ardından dünyadaki devletlerin bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması isteğiyle toplantı düzenlediler. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan İnsan Hakları Bildirisi, 10 Aralık 1948’de Genel Kurul’un Paris’te yapılan oturumunda kabul edildi.

6 sosyalist ülke, bildirideki bazı ilkeler için, “Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı” düşüncesiyle oylamada çekimser kaldı. Lakin anlaşma diğer ülkelerin oyuyla bildiri kabul edildi.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.