ETANA Efsanesi

Etana ve Tanrıça Utu efsanesi’nin kaynağı Türklerin ön ataları Sümerlerin göç ettigi Karakum medeniyeti ürünüdür. Karakum, acı köy kalıntılarında 40 bin sene öncesinden kalma Tanrıça Utu ve Etana’nın pişmiş topraktan yapılmış Heykelcikleri bulunmuştur. Karakum’da keşfedilen şehirler en az beşbin yıl öncesinden kurulmuş, yarımın, sanatın ve ticaretin yapıldığı bronz çağında olmasına rağmen antik Yunan medeniyetine eşdeğer gelişmiş bir medeniyettir.

Yazıyı ilk kesfeden Sümerler, silindir damgalarda anlattıklari hikayelerini tarihi belge niteliğindeki yazıtlarında yazılı olarakta anlatmışlardır.

Silindir damgalarda Tanrıça Utu ve insanlığın ilk kağani Etana Hikayesinin öncesi ve sonrası ;

Bir zamanlar hayat ağacında yılanla kartal barış içinde yaşamaktaydılar. Bir gün kartalın beyninde kötü düşünceler oluşur. Kartal yavrularıyla beraber yılananın yumurtalarını yer. Yılan intikam almak için Tanrıça Utu’dan yardım ister, Tanrıça Utu yılana bir hayvan leşinin içine gizlenmesini ve kartalı tuzağa düşürmesini tavsiye eder. Yılan bir leşin içine gizlenir, leşi yemeye gelen kartalı tuzağa düşürür ve intikamını alır, uçamayacak duruma gelen yaralı kartalı bir çukurun içine atar.

Etana’nın çocuğu olmaz, neslini devam ettirmek ister. Çocuk olmasını sağlayan bitki Tanrıça Utu’dadır. Etana Kartaldan yardım ister ve pazarlık yapar söyle der ” Beni Tanrıça Utu’nun huzuruna çıkarırsan bende senin yaralarını iyileştiririm ” der. Kartal Etananın önerisini kabul eder. Uzun zaman yolculuk yaparlar, çok yükseklere çıkarlar dünya görünmez olur, seyahatin sonunda Utu’ya ulaşırlar. Etana Tanrıça Utu’nun huzuruna çıkar, sorununu anlatır. Etena’yı dinleyen Utu Etena’ya Hayat suyu dolu bir kadeh verir. Böylelikle Etana neslini devam ettirir ve insanlığın ilk kağanı olur. Anaerkil toplumdan Etana ile Babaerkil bir yapıya doğru evrilme bu şekilde olmuştur. Etana’nın çocukları Etana gibi babadan oğula geçen hükümdar, yönetici , din bilgini Kağanlar olarak Tanrıça Utu’un temsilcileri olurlar. Bu olaydan donra Dünyada Kadın yöneticilerin yerini Erkekler almaya başlamiştır. ( Türk Peygamberde denilen Etana ve Tanrıça Utu hikâyesinin özetidir)

kaynaklar. Ligabue Arkeolojik arastirma enstitüsü. http://www.museo-on.com/go/museoon/home/db/archaeology/_page_id_401.xhtml

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.