Etik Haftası nedeniyle TBMM’de Konferans Düzenlendi

Gazi Üniversitesi Felsefe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fulya Bayraktar

“Etik Haftası” nedeniyle bugün TBMM’de Etik Konferansı düzenlendi.

Açılış konuşmasını TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Çiftçi’nin yaptığı konferans Gazi Üniversitesi Felsefe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fulya Bayraktar tarafından gerçekleştirildi.

Haydar Çiftçi konuşmasında “Bu kavramı medeniyetimizde yaşamış bir toplumun temsilcileriyiz” dedi.

Çiftçi, etiğin hayatımızın her alanında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu belirterek eksikliklerimizi etik kavramı içerisinde gidermemiz gerektiğini vurguladı.

Gazi Üniversitesi Öğretim üyesi Fulya Bayraktar, Etiğin, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümü olduğunu belirterek  “Başka bir ifade ile etik, insanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan değerler, ilkeler ve standartlardır” dedi.

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:

“Etik aynı zamanda bir süreçtir. Bu süreçte karar alırken ve uygulamayı yaparken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir.

Öte yandan etik, felsefenin ahlakla ilgilenen dalına da denilmektedir. Felsefenin bu dalı, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi açılardan araştırır. Etik davranış ilkeleri ile varılmak veya elde edilmek istenen amaç, devlette ve toplumda yolsuzluğu ve genel olarak yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hâkim kılmaktır.

Etik, günümüzde çeşitli mesleklerin yürütülmesinde uyulması gereken değerlerin başında gelmektedir. Siyasette, yönetimde, yargıda, ticaret hayatında, tıpta, eğitimde, bilim, sanat ve basın-yayın alanlarında, etik ilke ve değerler ön plana çıkmaktadır.

Bir meslek etiği olarak kamu yönetimi etiği de, yönetim alanında, doğru davranışlara ulaşmak için gerekli olan ilke ve standartları ifade etmektedir. Yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerler; iyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik ederler. Devlette kamu görevlilerine olan güveni artırırlar, yönetim meşruiyetini geliştirirler ve devlet-halk bütünleşmesini sağlarlar. Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltirler. Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulamacılara yol gösterirler. Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirirler. Kamu hizmetlerinin maliyetini düşürür ve kalitesini yükseltirler” dedi.

Bayraktar, Etiğin yönetmeliklerle ve kullanma kılavuzu gibi talimatnamelerle belirlenebilecek bir alan olmadığını da sözlerine ekleyerek ünlü filozof Sokrates’in, “Sorgulanmamış ve hesabı verilmemiş bir hayat yaşamaya değer değildir” dediğini anımsattı ve vicdani hesaplaşmanın çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.