Falun Gong Neden Önemlidir?

Falun Gong uygulayıcıları, 15 Temmuz 2023’te New York Çin Mahallesi’nde, Çin kökenli manevi Falun Gong uygulamasının maruz kaldığı baskı ve zulmün 24. yıldönümü münasebetiyle bir geçit törenine katıldılar. Fotoğraf: Samira Bouaou/The Epoch Times

20 Temmuz günü, Falun Gong manevi uygulamasına yapılan zulmün 24. yıldönümüydü. 20 Temmuz 1999’da, zamanın Çin Komünist Partisi (ÇKP) lideri Jiang Zemin, bu barışçıl meditasyon uygulayıcılarına karşı acımasız bir zulüm ve baskı kampanyası başlattı.

Diğer birçok medya kuruluşu bu konuya hiç değinmemeyi veya büyük ölçüde sessiz kalmayı tercih ediyor. Ancak The Epoch Times’ın düzenli okuyucusuysanız, olayın vahametinin farkında olduğumuz için, bu konuyu düzenli olarak haber yaptığımızı muhtemelen fark etmişsinizdir. Aşağıda bu konuyu daha detaylı ele alacağız.

İyi ve Kötü Arasındaki Savaş

Falun Gong’un önemi sadece uygulayıcılarının sayıca çok fazla olmasından kaynaklanmıyor; aynı zamanda Falun Gong, tarihte görülmemiş bir zulüm ile karşı karşıya. Çin’de tahminen 70 ila 100 milyon insan, işkence, zulüm ve baskı görmekte. Birçoğu daha hayatta iken zorla organları alınarak, akla gelebilecek en şiddetli zulme doğrudan maruz kalmaktalar.

Tarihte birçok etnik veya dinî grubun karşılaştığı gibi bu zulüm kampanyası da, sonunda herkesin kendi tarafını seçtiği, iyi ve kötü arasındaki bir savaş haline gelmiştir.

İki taraf arasındaki farklar çok belirgin ve nettir. Bir yanda Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü ilkeleri doğrultusunda yaşayan, barışçıl bir grup vardır. Bunlar ahlaki karakter geliştirmeye odaklanmış bir topluluktur. Bu sayede Falun Gong uygulayıcıları, yirmi yılı aşkın bir süredir çektikleri büyük sıkıntılara rağmen, cesur ve barışçıl kalmayı başardılar.

Diğer tarafta ise, mutlak bir otorite ile yöneten, iktidarını korumak ve genişletmek her şeyi yapan, komünist bir rejim vardır.

Çin sınırları içinde ve dışındaki Falun Gong uygulayıcıları, gerçeği açıklamak ve ÇKP’nin gerçek doğasını ortaya çıkarmak için yalnızca barışçıl yöntemler kullanırken, rejim, sürekli genişleyen totaliter güvenlik ve gözetleme araçlarıyla Falun Gong uygulayıcılarına baskı yapmayı sürdürüyor.

Çin’deki Herkes İşin İçinde

Falun Gong uygulayıcıları sadece kendi uğradıkları zulmü ifşa etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda çevrelerindeki insanları iyiliğe dönmeye teşvik ediyorlar. Çin Komünist Partisinin kötülüğünü ortaya çıkarıp gözler önüne sermek için “Tuidang” hareketi gibi yeni yollar ve yöntemler geliştirdiler. Bu şekilde, 415 milyondan fazla Çinlinin Komünist Parti ve ona bağlı örgütlerden uzaklaşmasına yardımcı oldular.

Falun Gong uygulayıcıları ayrıca New York merkezli Çinli sanatçı grubu Shen Yun Gösteri Sanatları’nın eşsiz performansları aracılığıyla geleneksel Çin kültürünü canlandırmaya ve tanıtmaya çalışıyor. Artık her yıl dünya çapında yaklaşık 150 şehirde gösteriler sergileniyor.

Tarih boyunca ÇKP, gücünü “Büyük İleri Atılım”, “Sağ Karşıtı Hareket” ve “Büyük Proleter Kültür Devrimi” gibi siyasi kampanyalar başlatmak için kullandı. Hepsinin ortak amacı 5000 yılık geleneksel Çin kültürünü yok etmek ve ÇKP’nin gücünü pekiştirmekti.

Bugün Çin’deki tüm insanlar; seçkin kesimden, işçilere ve okul çocuklarına varana dek herkes, Falun Gong zulmünde taraf olmaya ve bu barışçıl manevi uygulamaya karşı olmaya zorlanıyor.

ÇKP şimdi Falun Gong zulmü için geliştirdiği yöntemlerinin birçoğunu, diğer gruplara (Uygur Türkleri, Tibetliler) ve birçok azınlıklara karşı zulmetmek için de kullanıyor. Rejim, tüm vatandaşlara karşı “Altın Kalkan” adında dijital gözetleme ve sansür teknolojileri kullanıyor.

Pekin Tekno-Totaliterliği Tüm Dünyaya İhraç Etmek İstiyor

ÇKP, bugüne kadar Falun Gong’a zulmetmek için tüm devlet aygıtlarını kullandığından, ülkenin ahlaki çöküşü devam etti. Çin toplumunun büyük bir bölümünü, zulmü sürdürmek için kullanmayı başardı. Merhamet ve iyiliğe karşı yürüttüğü savaşla, yozlaşmayı ve ahlaksızlığı da teşvik etti.

ÇKP kendi ülke sınırları içerisinde kalmaya niyetli gözükmüyor. Rejim, ahlaki açıdan sorunlu tekno-totaliterlik modelini, aktif olarak bütün dünyaya ihraç etmeye çalışıyor. Dünya genelinde etki alanını genişletmek için siyasi ve ekonomik nüfuzunu kullanmaya hazır.

Falun Gong’a yapılan zulüm, son yirmi yıldır ABD-Çin ilişkilerinin arka planında önemli bir rol oynadı. ÇKP, Falun Gong’u bir tabu haline getirdi ve onun hakkında sadece kamuoyuna kapalı bir alanda özel olarak tartışılması gerektiği konusunda ısrarcı oldu. Ancak yıllar geçtikçe ABD haklı bir biçimde, komünist rejime karşı giderek daha sert bir tavır aldı.

ÇKP, Falun Gong’a zulmetmeye devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki medya kuruluşlarının, iş dünyasının ve birçok hükümetin durumu görmezden gelmesi için türlü türlü yöntemler kullandı. Dünya bu vahşete göz yumarken, ÇKP zehrini yaymaya devam etti.

Komünist Partinin Hedefi: İnsan Vicdanını Öldürmek

ÇKP, sözde “tüm insanlığı özgürleştirmek” için, insan vicdanını öldürme hedefini amansızca sürdürüyor. Dünyadaki mevcut kötülüklerin ve karmaşanın birçoğunda ÇKP’nin parmağı vardır. Bu konuları doğru bir şekilde ele almak için, dünyanın dört bir yanındaki insanların ÇKP’nin gerçek amacını ve gündemini bilmesi şarttır.

ÇKP, ABD kurumlarına kadar sızdı. Öldürücü bir kimyasal olan fentanilin yasa dışı yollardan Amerika’ya ithalatına destek verdi. COVID-19’un dünya çapında yayılmasına izin verdiği için, koronavirüs pandemisinin birinci derecede sorulusudur. Bunun dışında ÇKP, bugün dünyada faaliyet gösteren, insan yaşamına değer vermeyen rejimlerin ve terörist grupların çoğu üzerinde büyük etkiye sahiptir.

Dünya, ÇKP’nin sebep olduğu tehlikelerin ancak son yıllarda farkına varırken, Falun Gong uygulayıcıları 20 yılı aşkın bir süredir durumun farkında olmuş ve bu kötülüğü ifşa etmek amacıyla ön saflarda yerini almıştır. Dünyadaki tüm ülkeler ÇKP’nin Falun Gong uygulayıcılarına yaptığı haksız ve acımasız zulmü net bir şekilde görebilirse ve dünya kamuoyu bu kötülüğe karşı sesini yükseltmeye başlarsa, dünya çok daha iyi bir yer haline gelecektir.

Yani bu herkesin kendi tarafını: ya iyiliği ve nezaketi temsil eden Falun- Gong’un veya acımasız ÇKP’nin tarafını seçmesi gereken bir durumdur.

Bu nedenle diğer birçok medya kuruluşu konuyu görmezden gelirken, The Epoch Times, günümüzün en önemli meselelerinden bir tanesi olan bu konuda haber yapmanın ön saflarında yer almaya devam edecektir.

Bu makale ilk olarak theepochtimes.com’da “EDITORIAL: Why Falun Gong Matters” başlığı altında yayınlanmıştır.

Yazan: The Epoch Times Almanya Yayın Kurulu
Çeviren: Evren Durmaz, The Epoch Times Türkiye

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.