Freedom House Raporu: “Türkiye ‘Özgür Olmayan’ Bir Ülke”

Fotoğraf: Freedom House sitesi

Dünyada Özgürlük 2024 raporu, küresel özgürlüğün 2023’te art arda 18 yıl boyunca gerilediğini ortaya koyuyor.

Araştırmada, 195 ülke ve 15 bölgede 2023’teki özgürlüklerin durumu değerlendirildi. Çalışmada 100 puan üzerinden ülkeler “özgür”, “kısmen özgür” ya da “özgür olmayan” kategorileriyle sınıflandırıldı.
Freedom House’un yıllık raporunda Türkiye iktidarın seçim kazanmak için sistematik olarak hile ve baskıya başvurduğu, medyanın hükümetin yolsuzlukları yerine muhalefetin adil olmayan bir seçimi kaybetmesini diline doladığı bir ülke olarak değerlendirildi.


Uluslararası ilişkiler alanında “demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti” ilkelerinin gerçekleşmesini ABD bakış açısından izleyip değerlendiren düşünce kuruluşu Freedom House 2024 raporunda Türkiye’yi Kamboçya, Guatemala, Polonya, ve Zimbabwe ile birlikte iktidarın seçim mücadelesini denetim altına alma çabası içinde olduğu, siyasal muhalifleri engellediği, ya da seçim sonrasında iktidarı devralmaktan alıkoyduğu ülkeler kategorisinde sınıflandırdı.

Araştırmada, 195 ülke ve 15 bölgede 2023’teki özgürlüklerin durumu değerlendirildi. Çalışmada 100 puan üzerinden ülkeler “özgür”, “kısmen özgür” ya da “özgür olmayan” kategorileriyle sınıflandırıldı. Bulgulara göre dünya nüfusunun yaklaşık 38’i “özgür olmayan” ülkelerde, yüzde 42’si “kısmen özgür” ülkelerde, yüzde 20’siyse “özgür” ülkelerde yaşıyor.

Avrupa’daki oranlara bakıldığında Finlandiya 100/100, İsveç 99/100, Norveç ise 98/100 puanla “özgür” kategorisinde. Türkiye 33/100 puanla “özgür olmayan” kategorisinin en sonunda yer alıyor. Türkiye’yi 51/100 puanla Bosna Hersek ve 57/100 puanla Sırbistan takip ediyor.

Freedom House raporunda AKP iktidarının siyaset tarzı sert ve açık bir eleştiriye tabi tutuldu: “Türkiye’deki seçimler, uzun zamandan beri muhalefet liderleri ve gazetecilere yönelik taciz, tutuklama ve cezai kovuşturmalar yanında iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) medya üzerindeki egemenliği ve devlet kaynaklarını suistimaline sahne oluyor.
Sonunda, ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve muhaliflerin kovuşturulması türünden hükümetin sıkça başvurduğu büyük sistematik ihlaller, muhalefet güçlerinin adil olmayan bir yarışı kazanamayışının gölgesinde kaldı.” denildi.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.