Hemşirelerin Görevleri Yeniden Tanımlandı

Getty Images

BURSA(CİHAN)-

Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile hemşirelik hizmetleri sunulan diğer alanlarda görev yapan hemşireleri kapsayan yönetmelikte, bu alandaki hizmetlerinin detayları hakkında bilgi veriliyor. Yönetmelikte hemşirelerin birey, aile ve toplumun bütününü kapsayacak şekilde hizmet verdiğinin altı çiziliyor. Yönetmelikte hemşirelerin görev ve yetkileri şöyle sıralandı: “Hemşire tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır. Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir. Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular. Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler. İstenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.”

Muhtemel afetlerde hemşirelerin mesai kavramı dinlemeden görevine devam edeceğine vurgu yapılan yönetmelikte şu görüşler dile getirildi: “Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz. Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.”

Yönetmelikte ‘başhemşire, sorumlu hemşire’ gibi unvanlar hakkında da bilgi veriliyor. Sorumlu hemşirelerin yatan hasta üniteleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olduğu, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirildiğine yer veriliyor.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.