Histeri Doğa Üstü müdür ?

İnsan Ruhundaki   İyi ve Kötünün Çatışması

Batı dünyasının ‘ Karanlık Çağı’ olarak adlandırılan  Ortaçağda akıl hastalığı olan kişiler toplumun düzenini bozduğu, kötü ruhun temsilcisi olduğuna inanıldığı için kentin dışına atılmışlardır. Ortaçağın bitmesiyle birlikte 17. yüzyıldan itibaren ruhsal hastalığı olan kişilerin yakılması ,cezalandırılması durumu sona ermiştir. İlk kez Hipokrat akıl hastalıklarına bilimsel bir bakış açısı kazandırmıştır. Çağdaş psikiyatrinin gelişmesiyle birlikte akıl hastalıkları kliniklerde tedavi edilmeye başlanmıştır.

Psikiyatri kliniklerinde en çok karşılaşılan nevroz türü histerik nevroz’dur. İlkel çağlarda histeri başka hastalıklar gibi doğa üstü güçlere bağlanmış.  19.yüzyılın2.yarısında Fransız nöroloğu Charcot histeri üzerine çalışmalar başlatmıştır. Charcot histerinin yalnız kadınlarda değil erkek ve çocuklarda da görülebileceğini belirtmiş. Yapılan araştırmalar sonucunda histeri çeşitli başlıklar altında toplanmış.Bunlardan birisi konversiyon bozukluğu olarak da adlandırılan durumdur. ‘Güzel aldırmazlık denen bu durumda hastayı anlamak zor olabilir. Çünkü kişi yapay olarak abartılı bir görünüm sergiler. Örn: Gülerek  ‘yürüyemiyorum’  der. Aşırı ağlama ve gülme davranışı gösterir. Bu kişilerde ayakta duramama, güç azlığı, inmeler, tikler, dil tutulması, ses çıkaramama, ağrılar, sağırlık, körlük gibi aslında organik bir sebebi olmayan belirtiler görülür, fakat fiziksel bir bozukluk saptanmaz.

Bir diğer histerik nevroz türü ‘disosiyatif bozukluk’tur. Bu durumda kişide sıkça bayılmalar, bilinç bellek , algılamada bozukluk görülür .Unutma , donakalma , çoğul kişilik, histerik çılgınlık, uyurgezerlik, gibi davranışlar vardır. Hasta kendisini incitmeyecek biçimde düşer, bayılır.

Genellikle 30 yaşlarından önce başlayan ve gençlik dönemlerine rastlayan bir başka histerik durum da ‘somatizasyon bozukluk’tur. Vücudun çeşitli yerlerinde ağrılar, adet düzensizlikleri , aşırı kusma, yutma güçlüğü  gibi sorunlar olarak kendisini gösterir, yaşam boyu sürebilir.

Dr. jekly ve Mr. Hyde gibi çoğul kişilik durumu vardır.

Tedavi durumu; çevresel koşulların düzeltilmesi, sakinleştirici ilaçlar, hipnoz , narkoterapi gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.