Kadifekale Kazılarında Lüle Taşından Pipo Bile Çıktı

İZMİRİzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kadifekale sur duvarları restorasyon çalışmalarına destek kazılarında, daha önce ortaya bulunan şehrin ilk sur duvarlarına ek olarak, farklı dönemlere ait objeler de çıkarıldı. Kazı çalışmalarında, Büyük İskender’in generalleri Antigonos ve Lysimakhos (MÖ 4. yy. sonu–3. yy. ilk yarısı) dönemine ait sur duvarları ve çeşitli arkeolojik objeler bulundu. Özellikle güney yönündeki yıkık durumda olan surların ortaya çıkarılmasının, İzmir’in tarihi açısından büyük önem taşıdığı bildirildi. Aynı bölgede devam eden kazılarda sırasında Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eserler günyüzüne çıkarılmaya başladı. Son dönemde bulunanlar arasında tabak, kase, lüle taşından pipo, yüzük ve ok ucu da var. Bölgenin tarihi açısından büyük önem taşıyan buluntuların, farklı dönemlere ait olduğu tespit edildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren kazı başkanı Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy, “Farklı dönemlere ait birçok obje tespit ettik ama yine de Helenistik dönem tabakasını yakalayabildik ve surların inşa dönemiyle çakıştırabildik. Kadifekale’de bir de Athena tapınağı olması gerekiyor. Onun yerinin de muhtemelen mevcut sarnıcın yanlarında olduğu düşünülüyor.” dedi. Ersoy, İzmir’in zengin tarihî birikimine dikkat çekerek, başta Agora olmak üzere çeşitli yerlerde yürütülen arkeolojik çalışmalarda son dönemde imparatoriçe olduğu tahmin edilen kadın başı, pişmiş toprak ve camdan koku şişeleri ortaya çıkarıldığını bildirdi. KADİFEKALE’NİN TARİHÇESİ 186 metre yüksekliğindeki Pagos Dağı eteklerinde bir tepe üzerinde bulunan Kadifekale, ilk defa MÖ 334 yılında, Anadolu’yu Pers egemenliğinden kurtaran Makedonya Kralı Büyük İskender’in (MÖ 356–323) isteğiyle yapıldı. Roma döneminden sonra Ortaçağ’da 1402 yılında, Timur orduları tarafından tahrip edildi. Onu, İzmir’de 1668’de meydana depremin verdiği hasar takip etti. Kaleden günümüze gelebilen az sayıdaki kalıntı ise daha çok Ortaçağ’a ait. Ortaçağ duvarlarının altında yapılan araştırmalarda, Helenistik döneme (MÖ 330-MS 20) ait duvar kalıntılarıyla karşılaşıldı. Günümüze gelen kalıntılardan, kalenin moloz taş, kesme taş ve tuğladan yapıldığı anlaşılıyor. Kadifekale’den günümüze, yalnızca batısındaki beş kuleyle güneyindeki duvarlardan bir bölümü kaldı. Bunlara dayanılarak uzunluğunun 6 kilometre, sur duvarlarını destekleyen kulelerinse 20–35 metre yüksekliğinde olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında kalan doğu ve kuzey kısımları tamamen yıkılmış durumda. Kaleni içinde ise bir dehliz ve bir su sarnıcı kalıntısı görülüyor. Kadifekale surlarının bir bölümünün, Çelebi Mehmet tarafından yıktırıldığı biliniyor. Yalnızca doğu yönündeki surlardaki rektangonal (çok iri taşlar) parçalardan birkaç tanesi, Basmane Garı’ndan Tilkilik’e uzanan ve Altınpark’a giden yolun başında bulunuyor. 

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.