Merkez Bankası’ndan Dövize Kısıtlama

T.C. Merkez Bankası’ından bugün yapılan basın duyurusunda, döviz alım ihalelerinde alımı yapılacak tutarlar  düşürüldü. Mayıs ayında 50 milyon ABD dolarından 40 milyon ABD dolarına düşürülen tutarlar tekrar düşürüldü, günlük limit 40 milyon ABD dolarından 30 milyon ABD dolarına indi. Merkez Bankası gerek duyduğu takdirde ihalelere kısa ya da uzun süreli olarak ara verilebileceğini de açıkladı.

Merkez Bankası’ndan yapılan basın duyurusu şu şekilde:

Sayı: 2011 – 34

29 Haziran 2011

DÖVİZ ALIM İHALELERİNE İLİŞKİN

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

BASIN DUYURUSU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dalgalı kur rejiminin temel ilkeleri ve işleyiş biçimi ile çelişmeyecek şekilde döviz rezerv seviyesini artırmak amacıyla döviz arzının döviz talebine kıyasla arttığı dönemlerde döviz alım ihaleleri düzenlemektedir. Bu çerçevede 21 Aralık 2010 tarihli “2011 Yılı Para ve Kur Politikası” duyurusunda belirtildiği üzere döviz rezervi birikimine 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren günlük 50 milyon ABD doları satın alınarak devam edilmiştir. Söz konusu duyuruda ihalelerin asıl olarak açıklanan yıllık program çerçevesinde yürütülmesi esas alınsa da, döviz arzına ilişkin öngörülerin dışında önemli gelişmeler olması durumunda önceden duyurularak ihale programlarında değişiklikler yapılabileceği belirtilmiştir. Nitekim sermaye akımlarında gözlenen yavaşlama dikkate alınarak, günlük döviz ihalelerinde alımı yapılacak tutar 31 Mayıs 2011 tarihinden itibaren 50 milyon ABD dolarından 40 milyon ABD dolarına düşürülmüştür.

Mayıs 2011 tarihli Finansal İstikrar Raporunda, gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarında zayıflamanın devam etmesi halinde, günlük döviz alım ihalelerinde alımı yapılacak tutarın kademeli olarak azaltılmaya devam edilebileceği, böyle bir durumda piyasaya bu kanaldan arz edilecek Türk Lirası likidite tutarı da azalacağından kredi büyümesi açısından 2011 yılının ikinci yarısında zorunlu karşılık oranlarında ilave artışlara duyulabilecek ihtiyacın azalacağı ifade edilmiştir.

Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinin kamu borçlarının sürdürülebilirliğine ve global büyümeye ilişkin endişelerin artması risk iştahını olumsuz etkilemeye ve ülkemizin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını zayıflatmaya devam etmektedir. Bu durum dikkate alınarak, 1 Ekim 2010 tarih, 2010-55 sayılı basın duyurusu ile kamuoyuna açıklanmış olan esnek döviz alım ihale yöntemi çerçevesinde günlük döviz ihalelerinde alımı yapılacak tutar bugünden itibaren 40 milyon ABD dolarından 30 milyon ABD dolarına düşürülmüştür.

Döviz alım ihalelerine ilişkin programımız önümüzdeki dönemde döviz piyasası likidite gelişmeleri çerçevesinde tekrar değerlendirilebilecek, günlük ihale tutarlarında önceden duyurularak her iki yönde de değişiklik yapılabileceği gibi, gerek duyulursa ihalelere kısa ya da uzun süreli olarak ara verilebilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.