Mersin Sağlık Örgütleri; “Oyalama değil, İcraat İstiyoruz”

Mersin Sağlık Örgütleri bileşenleri 2 günlük grev kapmsaında Özgür Çocuk Parkı’nda basın açıklaması yapıyor (Fotoğraf: Mersin Tabip Odası)

Mersin’de Mersin Tabip Odası, Mersin Aile Hekimleri Derneği, Hekim Birliği, Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık – İş Sendikası, Hekimsen ve Ses 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde iki günlük iş bırakarak bir basın açıklaması yaptı. Özgür Çocuk Parkı’nda bir araya gelen sağlık örgütleri adına basın açıklamasını Dr. Haydar Karakoyun okudu.

Dr. Karakoyun yapılan basın açıklamasında iş bırakma eylemi için 1 Temmuz tarihinin seçilmesinin sebebini, aile hekimliği sözleşme ödeme ve ceza yönetmeliğinin yayınlanmasının üzerinden 1 yıl geçmesi olarak belirtti.  Dr. Karakoyun, iş bırakma eyleminin diğer bir sebebini de  aylardır tüm hekimler ve tüm sağlık çalışanları tarafından sürdürülen mücadeleye hükümetin hala gözlerini ve kulaklarını kapaması olarak ifade etti.  

Dr. Karakoyun açıklamasının devamında sağlıkta şiddet adı altında yapılan etkin olmayan düzenlemeye rağmen sağlıkta şiddetin artmaya devam ettiğine değindi. “İnsanca çalışma koşulları, emekliye yansıyan insanca ücret artışı, ek gösterge düzenlemesi, malpraktis giyotini ve tüm taleplerimizle ilgili hiçbir olumlu somut düzenleme olmamıştır.” diyen Dr. Karakoyun aile hekimlerinin cari giderlerinin günden güne erimesine ve artık karşılanamaz noktaya gelmesine dikkat çekti. Hükümetin pandeminin ağır yükünü önce doktorların üzerine yıktığını ve sonra da kendilerine köstek olduğunu söyleyen Dr. Karakoyun, “Bu zor süreçlerde bizlere önce alkış sonra ‘Ceza Yönetmeliğini’ reva gördüler. Tüm bu nedenlerle bu 1 yıl içerisinde haklarımızı aramak için dönem dönem iş bırakmalar yaptık. Son olarak ta Ceza Yönetmeliği’nin yıl dönümünde 30 Haziran ve 1 Temmuz’da iş bırakıyoruz.” dedi.  

Dr. Karakoyun, “Bakanlıkta bazı kişiler sırtımıza insanlık dışı angaryalar ve ceza hükümleri yüklediler”

Dr. Karakoyun açıklamanın devamında bakanlık içerisinde var olan bazı bürokratların  aile hekimleri ve çalışanlarına son derece kötü niyetli yaklaştıklarından emin olduklarını ifade etti. Dr. Karakoyun konu ile ilgili olarak, “İnsanlık dışı angaryalar ve ceza hükümleri yüklediler. Daha nasıl yaparız da aile hekimliği sistemini çökertiriz diye çalışmaya devam ettiler. Yine aynı grup sağlık emekçilerine nasıl diz çöktürürüz diye mesai harcamaya devam ettiler.” ifadelerinde bulundu. Dr. Karakoyun konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “  Biz sağlık emekçileri ağır iş yükünden ve kendini bilmezler tarafından uygulanan sözlü, psikolojik ve fiili şiddetlerden bıkanlarız. Bu bıkkınlık hak mücadelemizden vazgeçeceğimiz anlamına gelmemektedir. Biz asla diz çökmedik, çökmeyeceğiz… “

Performans sistemi sağlık sektörünü çökertti   

Açıklamasının devamında performans sistemini eleştiren Dr. Karakoyun birçok hastanenin 2. ve 3. Basamak sağlık hizmetlerinde performans sistemi yüzünden zarar ettiklerini söyleyerek sağlık çalışanlarına aylardır ek ödeme yapmadıklarına değindi. Hastanelerde hekimlere hızlı hasta bakması konusunda baskı yapıldığını belirten Dr. Karakoyun, bu durumun hata yapma riskini arttırdığını ve halka böyle bir uygulamayı reva görmenin doğru olmadığını ifade etti. “Güzel gösterişli binalar yapmak ile kaliteli sağlık hizmeti sunulacağını düşünmek büyük gaflettir.” Diyen Dr. Karakoyun içi boşaltılmış binalarda kaliteli hizmet beklemenin gerçekçi olmadığını vurguladı.

 ‘’Giderlerse Gitsinler’’ diyerek sağlık sistemi yürütülemez.

Dr. Karakoyun açıklamasının sonunda ‘’Giderlerse Gitsinler’’ diyerek sağlık çalışanlarını küstürmenin sağlık sistemini yürütemez hale getireceğini savundu. Sağlık çalışanlarının gece demeden gündüz demeden Covid-19 ile savaştığına ve yeri geldiğinde eşini, çocuklarını, ailesini ve sevenlerini bir tarafa bırakıp canlarını hiçe sayarak halka hizmet verdiklerine dikkat çeken Dr. Karakoyun, “Saymakla bitmeyecek fedakarlıklarımıza rağmen bizleri sadece oyaladılar ve oyalamaya devam ediyorlar.” dedi.

Sağlıkta şiddeti de eleştiren Dr. Karakoyun, “Taleplerimiz yerine getirilmediği sürece mücadelemizi artırarak devam edecektir.” diyerek taleplerini şöyle sıraladı:

  • Oyalama değil, icraat istiyoruz!
  • Sağlıkta şiddete karşı etkin ve caydırıcı kanun çıkarılmasını istiyoruz.
  • Daha güvenli ortamlarda çalışmak istiyoruz.
  • Toplumun sağlığının bozulmaması için koruyucu hekimliğin desteklenmesini istiyoruz.
  • Aile hekimliği ‘’Ceza Yönetmeliğinin’’ derhal çekilmesini istiyoruz.
  • Emekliliğimize yansıyacak temel ücret artışı talep ediyoruz.
  • Kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için baskılardan uzak bağımsız, huzurlu çalışma ortamları istiyoruz.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.