Mısır’daki Ayaklanma Sonucu Çin’nin Öğrenmesi Gereken Dersler

Matthew Robertson tarafından
Epoch Times

 

12 Şubatta, Pekin Akşam Haberlerinde Mısır’la ilgili yapılan haber ön sayfada basılmış ve haber standında asılmış. Çin çok sıkı bir şekilde medyayı kontrol altına alarak Hüsnü Mübarek üzerine yapılan büyük kitlesel protestolardan bahsetmiyor. İnsanların ayaklanmalarının detaylarını gizleyerek, her şeyin yeniden düzene girmesi üzerinde duruyor. Buda Pekin’i n endişesinin bir işareti. (Frederic J. Brown/Getty Images)

WASHINGTON- Son günlerdeki Orta Asya ve Kuzey Afrika’da meydana gelen ayaklanmalar bir politik rejimin geçerliliğinin (yasallığının) o rejimin stabil olmasına bağlı olduğunu gösterdi, geçenlerde yapılan bir panelde verilen demeçlere göre bu Çin’in anlaması gereken önemli bir ders.

Çin’deki durum için, 2 Mart’ta  Cannon House binasının önünde, düşünürler, yazarlar, gözlemciler ve militanlar fikirlerin değişmesi için toplandılar. Bu forum, The Epoch Times tarafından organize edildi ve gazetenin Washington Genel Müdürü tarafından düzenlendi.

Eski Dış İşler Servis sorumlusu John Tkacik, Çin’de meydana gelen olayları araştırmasının ışığında ve 35 yıllık bilgi birikimi ile beraber, etkileyici bir doğaçlama performansı sergiledi.

Yaptığı analizler yasallığın ve propagandaların özüydü ve eskilerin yolundan gidildikçe sonrakinin rolünün ne olacağıydı.

“Diktatörler yönetimin onayına güvenmeyin, propagandalar bir ideolojiyi barındırır” dedi Tkacik. Almanya’nın Nazisi ulusalcıydı ve onun doğal sonucu “Anlamsız Irkçılık” oldu; Sovyetler birliğinde “Evrensel Gerçeklik Marksizm-Leninizm” idi. Ve Çin’de Çin Komünist Partisi (ÇKP), Mao’dan sonra Deng’e, sonra Jiang’a ve sonrada Hu’nun teorik olarak gelişimleri ile,  kendi oluşturdukları yasallığın üzerine kuruldu.

Son olarak altını çizdiği konu ise, “Eğer Çin Komünist Partisine karşı iseniz, Çin’e karşısınız demektir ve eğer Çin’e karşı iseniz, Çin olarak sizi vurma hakkına sahiptir.”oldu.

Wei Jingsheng gibi insanlar ve onun destekçileri 1980’lerde bu fikre tamamıyla karşıydılar. O zamanki düşünce, Çin’nin Komünist partisi gibi anti-yozlaşma ve pro-demokratik reform)’nın sebep olduğu, 1989’larda oluşan bu gibi durumlara ihtiyaç yoktu.

Tiananmen katliamından sonra, Deng Xiaoping  ÇKP’nin güttüğü ideolojinin değişmesi gerektiğini biliyordu. “Deng çok fazla bilgiye sahipti, fakat akıllı değildi” diyor, Tkacik. Yasallığın anlatımını yaparken, nasıl etrafa yayacağını biliyordu.

1992’de Güney turuna çıktığın da son haldeki Çin’i işlemeye başladı. Bu hala hükümetin rızası ile ilgili bir konu değildi fakat “Çin karakteristiğine göre sosyalizm” idi. Tkacik bunun diğerine göre hiçbir şey olduğunu yani “ Ne olursa olsun, halkın kapsamlı gücü artar” Ve Komünist Partisi, Çin’in kapsamlı gücünün inşa edilmesindeki tek gücün bu olduğunu söylüyor.

Bu teorik aldatmacanın, Partiye ulusal bir üstünlük vererek Çin halkının her kesiminde kontrol sağlamasına sebep oldu: aile, eğitim, din,  nüfusa karşı protesto etmelerini veya etmemelerini, zehirleyen yiyeceklere karşı protesto etmelerini veya etmemelerini bile kontrol ettiklerini söylüyor, Tkacik.

Fakat eninde sonunda insanlar adalet için direnç gösterecekler. “Günlerden bir gün” diyor Tkacik, “ÇKP büyük bir bölgedeki halkı çok öfkelendirecek ve orda bir ayaklanma başlayacak”

Wei Jingsheng, bazen ona demokrasi hareketinin babası da deniliyor, konuşmasında şöyle dedi, “Orta doğu ve Kuzey Afrika’daki demokrasi hareketlerini ilginç bulduğunu çünkü liderlik yoksun oldukları halde gençliğin ve zekanın verdiği cesaret ile teknolojiyi kullanmalarının yeterli olduğunu düşünerek hareket ettiklerin söyledi.

Çinlilerin, dışarıdan desteğe ihtiyaçları olmadığını veya liderlerin değişim hareketini beklemeye gerek olmadığını öğrenmeliler diye ekledi, Wei.

Wei  ”Eylemcilere, ABD insan hakları avukatlarına, Çin bilginlerine ve Partiden ayrılmak üzere olan gazetecileri ikna etmeye çalışmak yerine, enerjilerini büyük Çinli halk topluluklarının fikirlerine etki etmesine yoğunlaştırın” diye öneride bulundu.

Diğer bir konuşmacı olan “ÇKP’den Ayrılma Servis Merkezi”nin başkanı olan Charles Lee’de bu konuda aynı şeyleri söyledi. Gönüllü olarak yaptıkları bu çalışmalarda hergün binlerce telefon konuşması yapıldığını ve her gün web sitelerinde binlerce feragat dilekçeleri  aldıklarını söyledi. Bazı feragatların çok açık, bazılarının ise bu rejimle beraber yaşamının öfkesini kusan yazılar yazdıklarını söyledi.

Lee’nin yaptığı bu organizasyona şimdiye kadar 80 milyonun üzerinde katılımcının katıldı ve bu her gün giderek daha çok büyüyor. “Gelecek parlak ve her şey çok hızlı bir şekilde ilerliyor.”

Lee, bu basit mekanizmanın Çin’in geleceğini tanımlamakta önemli bir etken olduğuna inandığını söyledi.

“ÇKP çöktüğü zaman” diyor Lee, “insanlar büyük bir rahatlığa erişecek ve Çin özgür olacak”.

İngilizce Kaynak: http://www.theepochtimes.com/n2/world/lessons-for-china-from-egypts-uprising-52281.html

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.