Rudolf Steiner ve Çocuk Eğitimi 2

R.SteinerRudolf Steiner’in eğitim sistemini ve Waldorf okullarını incelemeden önce Steiner’in kim olduğunu öğrenmekte  fayda var. Avusturya’da 1825 ‘te başlayan 64 yıllık hayatına inanılmaz çalışmalar sığdıran Steiner’i bir kaç satırda anlatmak zor.

Tarih , Bilim , sanat ,  sosyal bilimler , eğitim ve teoloji  alanlarında araştırmalar yapmış , insanlığı etkileyen 60 kitap ve 6000 makale yayınlamıştır. Aynı zamanda Antroposofi hareketinin kurucusu olarak Avrupa ‘da tanınmıştır.  Eğitim ve pedagoji ile ilgili düşüncelerini ve ders notlarını iki kitapta toplamıştır. Bunlar ‘ Antroposofi Işığında Çocuk Eğitimi ‘ ve ‘ Eğitimin Kökleridir.

Steiner’e göre çevresine ve kalıtıma bakarak  hiç bir zaman çocuğu tam olarak anlayamayız. Bir insanı bütün olarak görmek için beden , zihin ve ruha bakmalıyız.  Bu üç kavramın çocuktaki etkileşimi erişkinden farklıdır. Çocukluğu büyüme evresinde özel bir süreç olarak görmek gerekir.

Steiner evrenin canlı olduğuna  evrenle kurulan iletişimin mekanik değil yaşamsal olduğuna değinmiştir. Steiner’e göre evren bizim biz de evrenin bir parçasıyız.

The Study of Man ( insanın incelenmesi ) adlı kitabında Steiner şöyle der: Ruhani duygularla yaklaşılan eğitim zihin ve ruh, hayat ve beden arasındaki ilişkiyi ahenkli hale sokar.

Steiner’in materyalist olmayan bir düşünce yapısı vardı, ve bu inanca göre varlıkların gerçek görünümlerinin ardında bulunan ruhani şekiller çok önemlidir.

Rudolf Steiner’e göre çocuğun gelişimi

Steiner beden ,zihin ve ruh etkileşimi ile büyüyen çocuğun gelişimini 7 yıllık evreler halinde incelemiştir. Buna göre:

-Çocuk ilk 7 yılında çevresindeki bütün gelişmeleri adeta bir sünger gibi emerek geçirir. İlk 7 yıl daha sonraki hayatının sağlıklı ya da hasta olmasını etkiler.

-Süt dişlerinin düşmesiyle ilk evre tamamlanır. Bir sonraki evre çocuğun hayal gücüyle zenginleşen ‘hayatı hissetme ‘ evresidir. Çocuk bu dönemde  efsane, hikaye, masal dünyaları yoluyla iç yapısını bilinçli olarak geliştirir.

Ergenliğin ortaya çıkmasıyla bu ikinci evre tamamlanır. Bu dönemde önceden kazanılan bilgi ve deneyimler yeni bir bilinç seviyesine gelir. Bir çocuk bu zamana  kadar eğer doğru olarak gelişmişse 21 yaşında Steiner’in deyimiyle ‘yeniden doğmuş’  olacaktır.

Gelecek yazı : Waldorf Eğitimi

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.