Sağlam Bir Temel

Anne  babalar  lütfen  dikkat . Söylediğiniz her söz  , yaptığınız  her  davranış  çocuğunuzun  geleceğinin  şekillenmesinde  çok önemli rol oynamaktadır.

NE BİÇİM ÇOCUKSUN

AYŞE SENDEN DAHA BAŞARILI

NE  AKILSIZSIN

KEŞKE HİÇ DOĞMASAYDIN

Bunun  gibi  çocukta duygusal istismara  yol açan sözcükleri çoğaltmak mümkün. Günlük yaşantımızda  çeşitli sebeplerle  çocuklar  bu tür istismara sıkça maruz kalır. Asıl üzücü olan , anne babaların çocuklarına fiziksel ya da duygusal şiddet  uyguladıklarını  kabul etmek istememeleridir.

Her ne kadar aileler bunu inkar etseler de  yapılan araştırmalar bu acı gerçeği açık seçik göz önüne sermektedir. Aile tutumları üzerine 150 çocukla yaptığım bir araştırmada  çocuklara uyguladığım Aile Tutumları Testi  sonucunda , çocukların % 68 i dayak , odaya kapatma gibi ağır cezalara  maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Bu oldukça yüksek bir orandır .

Anne babalar çocuklarına  neden şiddet uygular? Yapılan araştırmalarda  genel olarak  çocuğunu istismar eden ebeveynlerin çoğunda psikolojik sorunlar  olma olasılığı  yüksektir . Clare Hyman ‘ın (1980) çocuklarını istismar eden ve etmeyen anne babalar üzerinde  uyguladığı kişilik testi sonuçları çarpıcı sonuçlar ortaya koymuştur.

Araştırma sonuçlarına göre , çocuklarını istismar eden annelerin ; ego gelişimini tamamlamamış, olgunlaşamamış, baskıcı , paranoid kişiler olduklarını,  babaların ise ; içe dönük, isteksiz yaşama sevincinin olmaması gibi özelliklere sahip oldukları görülmüştür.  Ayrıca bu tip babaların  ailelerine toplumsal ve duygusal destek sağlayamayan kişiler olduğu izlenimi ortaya çıkmıştır.

Çocuklara gelince; fiziksel ya da duygusal şiddete  maruz  kalan  çocukların  zeka gelişiminde gerilik gösterdikleri bulunmuştur. Merak ve araştırmayı  engelleyici  tutumlar çocuğun gelişme hızının  yavaşlamasına hatta geri kalmasına  neden olmaktadır. Çocuk  susturma , korku gibi sebeplerle dil açısından geri kalmakta ,kendini iyi ifade edememektedir.

Bu tür geriliklerden bazıları  ailelerle yapılan bireysel çalışmalarla ve uygun anaokulu ortamlarında ortadan kalkabilmektedir.

UNUTMAYIN , SÖZCÜKLER DE  YUMUK KADAR CAN YAKABİLİR.

DURUN VE NE SÖYLEDİĞİNİZİ DİNLEYİN.

SÖZLERİNİZİN FARKINA VARDIĞINIZDA BELKİ DE KULAKLARINIZA İNANAMAYACAKSINIZ.

Semra Şener

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.