TkMM Sözcüsü Şanar Yurdatapan 2. Dönem Faaliyetleri Hakkında Bilgi Verdi

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, TkMM Sözcüsü Şanar Yurdatapan ile birlikte Mecliste basın toplantısı düzenledi. Şentop, İstanbul’daki toplantılarına katıldığı TkMM’nin, farklı sivil toplum örgütlerini belli bir konuda bir araya getirerek tartıştırdığını anlattı.

Yurdatapan da TBMM’nin 24. Döneme, TkMM’nin ise 2. döneme girdiğini belirterek, faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ekim ayında 24. Dönem TBMM’yi nelerin beklediğini tartıştıklarını belirten Yurdatapan, Kasım ayı toplantılarında da yeni anayasa konusunu ele alacaklarını söyledi.

Yeni anayasa konusunun 12 başlık altında ele alınacağını bildiren Yurdatapan, tartışmaların daha sonra rapor haline getirileceğini ifade etti.

Şanar Yurdatapan, sözlerinde şunları kaydetti:

“Kasım 2011’den başlayarak en az 12 boyunca, TkMM’lerin var olduğu illerde ve İstanbul’un 15 kadar büyük ilçesinde, herkese açık Anayasa tartışma toplantıları yapmayı hedefliyoruz. Eğer sürenin daha uzayacağı belli olursa biz de bu fırsatı değerlendirerek çalışmamızı olabildiği kadar uzatır, iyi tartışamadığımız konuları tekrar ele alarak daha derinliğine tartışabiliriz.

Toplantılar, aylık TkMM toplantılardan bağımsız, yapısı da farklı. TkMM kurumsal katılımlı, bu toplantılar ise bireysel. TkMM katılımcısı örgütler, milletvekilleri ve belediye başkanları çağrılmıyor. Gelirlerse memnun oluruz ama herkes birey olarak, vatandaş olarak konuşacak.

Anayasa toplantıları, il veya ilçe belediyelerinin desteğinde kabul ederlerse yerel barolar ve varsa sivil platformların katılımıyla yapılacak.

Bir moderatör, bir de özel konuk olacak. Moderatör yönetecek. Önce konuşulacak konu hakkındaki temel bilgilerin verildiği – yaklaşık 10 dakikalık – bir video, sonra gene 10 dakika kadar özel konuğa söz verilecek ve açık tartışmaya geçilecek.

Tartışmalarda herkese eşit konuşma süresi 3 dakika verilecek. Birinci turdan sonra tekrar konuşmak da mümkün olacak. Konukların uzman olması şart değil. Tanınan ve sevilen kişiler ve onlardan asıl ricamız, Anayasa’nın “hukukçulara ait” bir konu olmadığı, herkesin yaşamını şekillendiren bir konu olduğunu izleyicilere kendi dilleri ve üsluplarıyla anlatmaları.

Hazır toplantının ses kaydı alınarak her konuşmanın en fazla 150 kelime ile özetlendiği bir tutanak hazırlanıp bir hafta içinde web sitesinde yan yana yayınlanacak. Sonra bu tutanaklarda ortaya çıkan ortak paydaları ve yoğun olarak tartışılan konularda öne çıkan belli başlı görülerle bu görüşlere yönelen eleştirileri kapsayan bir ” Ortak Payda Raporu” hazırlanarak TBMM’de yapılacak bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak, siyasi partilere, milletvekillerine, sivil topluma ve medyaya dağıtılacak.

Tüm toplantılar bitirildikten sonra bu ortak payda raporları ve başka kurumlarla platformların düzenledikleri Anayasa çalışmalarının çıktıları, ilgili hukukçu, akademisyen ve aktivistlerden oluşan bir heyetçe değerlendirilerek bir el kitabı halinde bastırılacak ve yeni Anayasayı tartışmak üzere toplanacak olan meclisin üyelerine sunulacak.

Bu çalışmaların her adımında, Anayasa konusunda çalışmalar yürüten tüm STÖ’ler, meslek örgütleri ve sivil toplum bünyesinde oluşturulan platformlarla işbirliği yapmaya, çalışmalar ayrı ayrı yürütülse de elde edilecek verilerin aynı havuzda değerlendirilmesine olanak sağlayacak format birliğine özen gösteriyoruz” dedi.

TkMM hakkında bilgi almak için…

TkMM İlkeleri

Yanıt Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.