Xi Jinping, Çin’in Komünist Sistemi Bırakabileceğine İşaret Etti

Çin lideri Xi Jinping (Fotoğraf: Feng Li / Getty Images)
Çin lideri Xi Jinping (Fotoğraf: Feng Li / Getty Images)

Çin’in kültürel elitleri önünde yaptığı bir konuşmasında Xi Jinping söyledikleriyle sansasyon yarattı. Devlet başkanı Xi, Çin’de manevi bir rönesans başlatmak istediğini dile getirdi. Xi Jinping yeni hükümet politikasını açıkladı ve şunu söyledi: Materyalizm ve bencillik  bizim arzu etiğimiz bir şey değil.

Çin lideri Xi, bu konuşmasında geleneksel kültürü teşvik edeceğini ifade etti. Başkan Xi, 30 Kasım’da bu kayda değer konuşmayı gerçekleştirdi. Gözlemcilere göre Xi’nin bu konuşması Çin’in yakın bir dönemde komünist sistemi terk edeceği. Burada şaşırtıcı olan diğer bir durum ise Xi’nin “shen yun” kelimesini kullanması.

Xi, Politbüro Daimi Komitesi, yazarların ve sanatçıların katıldığı Çin kültürü başlıklı bir konferansta konuştu. Konuşmasının içeriği Çin’in geleneksel kültürünün rönesansı ile ilgiliydi. Edebiyat, Sanat Derneği ve Yazarlar Birliğine üye kişilerin aralarında bulunduğu toplam 3.300 kişi konferansa katıldı. Xi’nin konuşmasını bu kadar ayrıcalıklı kılan ise, konuşmasının odak noktasının geleneksel Çin kültürü olmasıydı.

“Ruhsal Bir Gelişime İhtiyacımız Var”

Xi, “ülkelerin kaderleri ve gelişimleri geleneksel kültürleri ile doğrudan bağlantılı” dedi. Xi ayrıca, Çin ulusunun gelecekte yükselmesi için sadece maddi kalkınmanın yeterli olmayacağını, ruhsal olarak da bir gelişime ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Çin ulusu birçok zorluklara rağmen, birkaç bin yıldır varlığını sürdürüyor ve yaşadığı krizlere rağmen, her defasında ayakta durmayı başardı. Bunu sebebi ise Xi’ye göre, Çin ulusunun güçlü ve köklü bir kültüre sahip olmasıydı. “Bir ülkenin kültürü onun ruhudur. Bir ülke eğer kendi kültürünü inkar ederse, gelişim potansiyelini kaybeder.” diye sözlerine ekledi Başkan Xi.

“Çin’in geleneksel kültürünün kendine has bir özelliği, bilgeliği, ışığı ve “ilahi bir güzelliği var” diyen Xi bunu “shen yun” olarak nitelendirdi. “Bunlar, Çin ulusuna sahip olduğu içsel gururu ve öz güveni vermiştir. Çeşitli  tarihsel dönemlerinden sayısız miktarda şiirler, romanlar ve eserler bize miras kalmıştır, bunlar Çin’in parlak kültürü ve sanat öykümüzün bir parçası haline geldi.” diye ekledi Xi.

İlk Mesaj: Komünist İdeolojinin Sonu

Epoch Times yorumcusu Xie Tianqi bu konuşmanın beş önemli mesaj içerdiğini söylüyor: Xi, Çin’in geleneksel kültürüne önem  veriyor ve komünist ideolojiye sırtını dönüyor.

Xie Tianqi’ye göre : “Xi, bütün konuşması boyunca Çin’in geleneksel kültürünü övdü ve met etti. O, geleneksel kültürün devam etmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunun altını çizdi. Bu söylemleriyle Xi’nin Çin komünist ideolojisine sırtını döndüğü ve bu ideolojiyi terk etmek istediği açık bir şekilde anlaşılıyor.”

İkinci Mesaj 

Xi ayrıca, Çin’in kültürel camiasını da yeniden düzenlemek istiyor diyor Xie Tianqi. Bu onun kullandığı şu deyimden çok açıkça anlaşılıyor: “Yazarın kalemi okuyucunun iyiye yönelmesini sağlamalı ve kötü olanı cezalandırmalı.”

Xi’nin yaptığı konuşmada kültür ve sanat üretenlerden, eserlerinde iyi ve kötüyü açık bir şekilde ortaya koymalarını ve böylece halkı iyiye doğru yönlendirerek hizmet etmelerini istedi. Bu onun Çin’de kültür üretenlerden açık  bir istediği idi. Xi sanatkarları eserlerinin uzun vadeli etkileri hakkında düşünmeleri, saçma ve düşük seviyeli bir sanat üretilmemesi hakkında da uyardı. “Maddiyatçılık, bencillik gibi olumsuzluklara karşı gelinmeli. Kültür üretenler sanatsal ve ahlaki becerilere sahip olmalılar. Sahip olduğumuz mevcut kültürel hazineden pozitif bir biçimde yararlanarak, güzel sanatsal eserler üretilmeli ve halkın iradesi ve isteği doğrultusunda hareket edilmeli.” diye ekledi Çin Devlet Başkanı.

Başkan ayrıca, kültürel organizasyonların bürokratik düzenlemelere karşı kendilerini savunmaları gerektiğini ve derinlemesine reformları hayata geçirmelerini istedi.

Xie bu konu hakkında şu sözleri sarf etti: “Uzun bir süredir yazarlar, Kültür Dernekleri, Kültür Bakanlığı ve Propaganda Bakanlığı Jiang Zemin’in  etkisi altında kalmıştır. Bu alanda aşırı sol bir ideoloji hakim oldu.” Xi bu konuşmasıyla, kültürel alanda bir değişimin ve temizliğin işaretini ve kendisinin bu alanla ilgileneceğinin sinyalini de vermiş oldu.

Üçüncü Mesaj : Xi “Shen Yun” Diyor

Xi’nin konuşmasındaki üçüncü sansasyon ise “shen yun” (ilahi güzellik) cümlesini kullanılmasıydı. O, bu cümleyi bilinçli bir şekilde New York’taki “Shen Yun Gösteri Sanatları” dans ekibinin adına atıfta bulunmak için kullandı. Bu dans ekibi, dünya çapında Çin’in geleneksel kültürünün bir rönesansı için çalışıyor ve geleneksel bir sanat üretiyor. “Shen Yun” karakter kombinasyonu Çin’de sansür altındadır, nedeni ise bu karakterleri bu dans grubunun kullanmış olmasıdır.

“Yıllar önce Hong Kong’da ‘Shen Yun Gösteri Sanatları Grubu’nun bir gösteri yapması planlanıyordu, fakat siyasi baskı nedeniyle iptal edilmişti. Fakat son dönemde, birçok siyasetçi ve ünlü kişi “Shen Yun”ü davet etmek istediklerini ifade ettiler. Başkan’ın bu konuşmasıyla direk olarak Jiang Zemin ve onun temsil ettiği kanadı hedeflediği apaçık ortada.” diye ekledi Xie.

Dördüncü Mesaj: Jiang Zemin’in İsmi Anılmadı

Xi konuşmasında, Mao ve Deng Xiaoping’in kültürel teorilerinden altınlar yaptı, fakat Jiang Zemin’den söz etmedi. Bu komünist parti ve Çin geleneği açısından çok önemli bir mesaj. EPOCH TİMES yorumcusuna göre, bu Xi Jinping’in Jiang Zemin’i tamamen silmek istediği anlamı taşıyor. Xi Jinping “merkezi lider” unvanını alarak, zaten Jiang Zemin’i statü olarak geçmiş durumda. Bu kadar önemli bir konferansta onun ismini dahi anmaması, Jiang’ın güç bakımından ne kadar zayıfladığının açık bir şekilde göstergesi.

Beşinci Mesaj: Xi “Büyük Bir Değişiklikten” Söz Etti

Xi dünyada “büyük bir değişikliğin” meydana geleceğini söyledi. Burada Çin’i yeniden şekillendirmek için yaptığı planları ima ediyor olabilir. Yaptığı konuşmada “büyük bir değişim” konusunu seçmesi, sanki hükümet bağlamında da büyük değişimlerin işareti gibi diye ekledi Xie.

Xi Jinping günümüzde dünyanın büyük bir değişim ve gelişim sürecinden geçtiğini söyledi. “Çin sosyal ve tarihi olarak en kapsamlı ve köklü değişikliklerini yaşıyor. İnsan toplumunun tarihi gelişim süreçlerinde kültür ve sanatın daima büyük bir rolü olmuştur. Çin, büyük destanlardan yoksun bir ülke değildir, fakat büyük bir epik yazmak için çelikten bir irade ve büyük bir kalbe ihtiyaç vardır,” diye hatırlatmada bulundu Başkan.

Bir hatırlatma da bizden: Çin’in geleneksel kültürü Mao altında sistematik bir biçimde “Kültür Devrimi” sırasında tahrip edilmiş ve büyük zararlar görmüştür.

Yiyuan Zhou ve Rosemarie Frühauf tarafından, The Epoch Times

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.