Ahal Teke: Altın Renkli Türk Atı

Ahal Teke Atı (Foto: Getty Images)
Ahal Teke Atı (Foto: Getty Images)

Ahal Teke bir Türkmen atıdır, adı Türkmenistan’ın Ahal şehrinden gelir. Bu atın doğal yerleşim yerleri Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Afganistan gibi ülkelerdir.

Ahal Teke atının çok uzun yolları kısa zamanda kat edebiliyor olması şüphesiz Orta Asya insanlarının çok işine yaramıştır. Cesur, dayanıklı, korkusuz ve uzun ömürlü olması bu atı özel kılmaktadır. Ahal Teke uzun ve kaslı bir at olup yaklaşık 150cm-160cm yüksekliğine sahiptir. Genellikle kısa parlak tüylü ve altın rengindedir. Güzel bir görüntüye sahiptir.

Eskiden Çinliler altın renginden dolayı bu atlara cennet atları diyorlardı ve onlara sahip olmak için savaşıyorlardı.

Ahal Teke kanı Avrupalı at soylarının pek çoğunda bulunmaktadır. İngiliz tam kan at ırkının defterinde kayıtlı bütün damızlıkların soyu, Osmanlı İmparatorluğu’ndan İngiltere’ye gitmiş olan üç aygıra dayanır. Bunlardan biri Kuzey Afrika’dan gitmiş olup Arap atı olduğu tahmin edilmektedir. Ancak diğer ikisi özellikle de İstanbul’dan giden “Byerly Turk”ün eski Türkmen atı olduğu bilinmektedir. Alman at ırklarını etkilemiş olup bu ırkları ıslah eden en ünlü aygırın adı Almanca’da “Turkmen Atti”dir.

Avrupa’da birçok at yetiştirici günümüzde bu Türkmen atını kendi yerel ırklarını asilleştirmek için kullanıyor. Türkmen atı ayrıca yarış atı olarak da kullanılıyor.

Her at soyu için sürdürülen resmi bir soy kitabı vardır. Ahal Teke’nin soy kitabı 1917 yılında Moskova’da başlatılmıştır. Maalesef Dünya artık sadece Rusların tuttuğu soy kitabındaki Ahal Tekeleri saf olarak kabul ediyor. Yani bir atın atalarının isimi sadece bu Moskova’daki kitapta yazılıysa hakiki Ahal Teke olarak kabul ediliyor diğerleri kabul edilmiyor.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.